ประกาศขาย อาคารพาณิชย์

0 รายการ
มือสอง · 244 ตร.ม.
ขาย อาคารพาณิชย์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
฿5,599,000
วังทอง · วังทอง · พิษณุโลก
January 27, 2020
เปรียบเทียบ
มือสอง · 95.2 ตร.ม.
ขาย อาคารพาณิชย์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
฿2,219,000
วังทอง · วังทอง · พิษณุโลก
January 27, 2020
เปรียบเทียบ
มือสอง · 96.4 ตร.ม.
ขาย อาคารพาณิชย์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
฿2,229,000
วังทอง · วังทอง · พิษณุโลก
January 27, 2020
เปรียบเทียบ
มือสอง · 72 ตร.ม.
ขาย อาคารพาณิชย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
฿819,000
วัดโบสถ์ · วัดโบสถ์ · พิษณุโลก
January 27, 2020
เปรียบเทียบ
มือสอง · 72 ตร.ม.
ขาย อาคารพาณิชย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
฿819,000
วัดโบสถ์ · วัดโบสถ์ · พิษณุโลก
January 27, 2020
เปรียบเทียบ
มือสอง · 240 ตร.ม.
ขาย อาคารพาณิชย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
฿2,090,000
วัดโบสถ์ · วัดโบสถ์ · พิษณุโลก
January 27, 2020
เปรียบเทียบ
มือสอง · 209.2 ตร.ม.
ขาย อาคารพาณิชย์ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
฿4,390,000
วังทอง · วังทอง · พิษณุโลก
January 27, 2020
เปรียบเทียบ
มือสอง · 72 ตร.ม.
ขาย อาคารพาณิชย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
฿819,000
วัดโบสถ์ · วัดโบสถ์ · พิษณุโลก
January 27, 2020
เปรียบเทียบ
มือสอง · 72 ตร.ม.
ขาย อาคารพาณิชย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
฿819,000
วัดโบสถ์ · วัดโบสถ์ · พิษณุโลก
January 27, 2020
เปรียบเทียบ