Samut Prakan

A Home You Love

600+ โครงการ 2,400+ แบบบ้าน 110,000+ ยูนิต ใน สมุทรปราการ

โครงการแนะนำสำหรับคุณในสมุทรปราการ

เปิดขาย
โครงการ · ทาวน์โฮม
ไลโอ บลิสซ์ เทพารักษ์-เมืองใหม่บางพลี
฿1,000,000
บางเพรียง · บางบ่อ · สมุทรปราการ
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เปิดขาย
โครงการ · บ้านเดี่ยว
บ้านอิสสระ บางนา
฿28,000,000
บางแก้ว · บางพลี · สมุทรปราการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เปิดขาย
โครงการ · บ้านเดี่ยว
เทียรา วงแหวนฯ-เทพารักษ์
฿3,790,000
บางพลีใหญ่ · บางพลี · สมุทรปราการ
บริษัท ที.เอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด
เปิดขาย
โครงการ · สำนักงาน
วินเซนต์ ศรีนครินทร์
฿4,900,000
บางเมือง · เมืองสมุทรปราการ · สมุทรปราการ
บริษัท ที.เอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด
เปิดขาย
โครงการ · ทาวน์โฮม, สำนักงาน
เอ็ม ไลฟ์ บางนา - ลาดกระบัง
฿2,000,000
ศีรษะจรเข้ใหญ่ · บางเสาธง · สมุทรปราการ
บริษัท เมซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เปิดขาย
โครงการ · ทาวน์โฮม
เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 4
฿2,590,000
บางพลีใหญ่ · บางพลี · สมุทรปราการ
บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เปิดขาย
โครงการ · ทาวน์โฮม, บ้านเดี่ยว
เมอริท เพลส บางนา
฿5,990,000
บางพลีใหญ่ · บางพลี · สมุทรปราการ
บริษัท สุวรรณภูมิ เออีซี จำกัด
เปิดขาย
โครงการ · บ้านเดี่ยว
สราญสิริ ศรีวารี
฿5,290,000
ศีรษะจรเข้น้อย · บางเสาธง · สมุทรปราการ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เปิดขาย
โครงการ · ทาวน์โฮม
ไลโอ บลิสซ์ เทพารักษ์-เมืองใหม่บางพลี
฿1,000,000
บางเพรียง · บางบ่อ · สมุทรปราการ
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เปิดขาย
โครงการ · บ้านเดี่ยว
บ้านอิสสระ บางนา
฿28,000,000
บางแก้ว · บางพลี · สมุทรปราการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เปิดขาย
โครงการ · บ้านเดี่ยว
เทียรา วงแหวนฯ-เทพารักษ์
฿3,790,000
บางพลีใหญ่ · บางพลี · สมุทรปราการ
บริษัท ที.เอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด
เปิดขาย
โครงการ · สำนักงาน
วินเซนต์ ศรีนครินทร์
฿4,900,000
บางเมือง · เมืองสมุทรปราการ · สมุทรปราการ
บริษัท ที.เอ็ม.ที. แลนด์ จำกัด
เปิดขาย
โครงการ · ทาวน์โฮม, สำนักงาน
เอ็ม ไลฟ์ บางนา - ลาดกระบัง
฿2,000,000
ศีรษะจรเข้ใหญ่ · บางเสาธง · สมุทรปราการ
บริษัท เมซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เปิดขาย
โครงการ · ทาวน์โฮม
เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 4
฿2,590,000
บางพลีใหญ่ · บางพลี · สมุทรปราการ
บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เปิดขาย
โครงการ · ทาวน์โฮม, บ้านเดี่ยว
เมอริท เพลส บางนา
฿5,990,000
บางพลีใหญ่ · บางพลี · สมุทรปราการ
บริษัท สุวรรณภูมิ เออีซี จำกัด
เปิดขาย
โครงการ · บ้านเดี่ยว
สราญสิริ ศรีวารี
฿5,290,000
ศีรษะจรเข้น้อย · บางเสาธง · สมุทรปราการ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มราคาของทำเลนี้

3,070,000
26,646
111,533
ค้นหาบ้านใน สมุทรปราการ
1,436,000
43,669
ค้นหาคอนโดใน สมุทรปราการ
3,070,000
1,436,000

ข้อมูลราคาระดับอำเภอของสมุทรปราการ

อำเภอ
ราคากลาง
บาท/หลัง
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ว.
เมืองสมุทรปราการ2,452,50023,996104,386
บางบ่อ2,660,00022,81381,731
บางพลี3,995,00031,816127,563
บางเสาธง3,494,50028,941113,814
พระประแดง3,865,00027,790128,950
พระสมุทรเจดีย์1,700,00016,51289,269
อำเภอ
ราคากลาง
บาท/หลัง
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ว.
เมืองสมุทรปราการ1,552,00047,6620
บางบ่อ1,590,00046,5910
บางพลี1,350,00033,3950
บางเสาธง1,300,00043,9380
พระประแดง312,00015,8170
พระสมุทรเจดีย์395,00022,8510

แผนที่ข้อมูล

บทความแนะนำในสมุทรปราการ