แต่งตัวไปกู้: Generation กับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

Generation เรียกสั้นๆ ว่า Gen เป็นวิธีหนึ่งที่นำมาใช้การแบ่งส่วนของตลาด เพื่อการวางแผนการตลาดเพื่อเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิผล การแบ่ง Generation จะแบ่งตามยุคสมัย ตามช่วงปีที่ Gen นั้นๆ เกิด โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 

๐ Baby Boomer หรือ Gen B คือรุ่นที่เกิดช่วงปี ค.ศ. 1940-1960 เป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบันเป็นยุคเข้ากำลังสู่ผู้สูงวัย คนยุคนี้นิยมมีลูกหลายๆ คน เพราะต้องฟื้นฟูประเทศจากความเสียหายหลังสงคราม ซึ่งทำให้คนยุคนี้มีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ มีความอดทน ทุ่มเททำงาน รู้ค่าของเงิน ใช้จ่ายระมัดระวัง

๐ Generation X หรือ Gen X คือรุ่นที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1960-1970 เป็นรุ่นลูกของ Baby Boomer และรุ่นก่อนหน้า Gen X เป็นยุคแรกๆ ของเทคโนโลยี มีความสะดวกสบายขึ้น ปัจจุบัน คือ คนวัยทำงาน มีการศึกษาและมีรายได้ดี ชอบอะไรง่ายๆ ไม่ค่อยเคร่งครัดกับกฎมากนัก เป็นตัวของตัวเอง ค่อนข้างยืดหยุ่นในเรื่องงานและการพักผ่อน๐ Generation Y หรือ Gen Y เป็นยุคถัดมาจาก Gen X เกิดในช่วง ค.ศ.1980–1990 เป็นลูกของ 2 ยุคข้างต้น เกิดมาในยุคที่เศรษฐกิจดีขึ้น พ่อแม่ตามใจ และส่งให้ลูกเรียนสูง ปัจจุบันอยู่ในวัยเริ่มต้นทำงาน หรือกำลังเรียนอยู่ เป็นคนมีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองสูง มองโลกแง่ดี ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ความอดทนต่ำ ชอบอะไรที่รวดเร็วทันที สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี พร้อมเปลี่ยนงานได้ทันที 

๐ Generation Z หรือ Gen Z คือรุ่นที่เกิดตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2000 ขึ้นไปเกิดมาพร้อมกับความสะดวกสบายมากมาย เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาก เรียนรู้ได้เร็ว มีนิสัยใจร้อน ชอบเอาชนะ ชอบเทคโนโลยีตามแฟชั่น ตามกระแส ไม่ค่อยภักดีต่อ Brand 

Gen Y กับ สินเชื่อที่อยู่อาศัย เนื่องด้วยลูกค้าในกลุ่มคน Gen Y เริ่มเข้าในตลาดมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของธนาคารพบว่า มีลูกค้า ถึง 35% มีแนวโน้มการซื้อที่อยู่อาศัยในอีก 3 ปี เพื่อต้องการแยกครอบครัว สนใจซื้อที่อยู่อาศัย เป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและ คอนโดมิเนียม โดยมีราคาบ้านตั้งแต่ 1-3 ล้าน ที่ 40%, 2-3 ล้านบาท ที่ 30%, และ 3-5 ล้านบาทที่ 20%สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ได้แก่ คำแนะนำจากคนใกล้ชิด 27%, สื่อออนไลน์ 19%, สื่อออฟไลน์ 18%, สื่อจากผู้พัฒนาอสังหาฯ 15%, และ โฆษณาทีวี 11%

คน Gen Y มีการใช้สื่อออนไลน์มาก นิยมการใช้สื่อออนไลน์ค้นหาข้อมูล แม้ใช้เวลาในการเลือกช้า แต่ตัดสินใจเร็วมากจึงควรสร้างสินค้าในอยู่ในสื่อออนไลน์ที่จะทำให้จดจำได้ ตามไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนี้
เขียนโดย: มีชัย คงแสงไชย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย
อดีตผู้จัดการสายสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์
ปัจจุบันเป็นกรรมการและเหรัญญิก สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร