เล็งเปิดด่านการค้าชายแดน เชียงใหม่-เมียนมาร์

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอัตรานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสูงในทุกๆ ปี และยังเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่กำลังมีการพัฒนาในด้านคมนาคมขนส่งมวลชนให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากในอนาคต และนอกจากนี้เชียงใหม่ยังให้ความสำคัญในด้านการค้าแถบชายแดนกับเมียนมาร์ เนื่องจากเชียงใหม่มีเขตแดนติดกับเมียนมาร์เพียงประเทศเดียว ใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.แม่อาย, ฝาง, เชียงดาว, ไชยปราการ, และเวียงแหง รวมระยะทางราวๆ 227 กม.

ในปัจจุบันมีความพยายามผลักดันยกระดับจุดผ่อนปรนหลักแต่ง อ.เวียงแหง, ช่องทางกิ่วผาวอก ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, และด่านสันต้นดู่ อ.แม่อาย มานานกว่า 30-40 ปี ผลักดันอย่างจริงจังราวๆ ปี พ.ศ.2540 เนื่องจากมูลค่าค้าชายแดนเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องปีละหลายร้อยล้านบาท

จนกระทั่งปี 2555 ภาครัฐฯ และเอกชน จ.เชียงใหม่ นำเสนอแผนอีกครั้งจน ครม.อนุมัติในหลักการ จะส่งเสริมให้เปิดเป็นด่านกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว เพราะอยู่ห่างเมืองเชียงใหม่เพียง 120 กม. ห่างไชยปราการ- ฝางในรัศมีไม่เกิน 100 กม. เส้นทางนี้เชื่อมถึงเมือง เมืองหาง, เมืองตอน, เมืองสาด, เมืองปั่น, เมืองตองยี, และเมืองมัณฑะเลย์ กลุ่มเมืองเศรษฐกิจอีกโซนของเมียนมาร์ ในระยะ 150 กม. จะทำให้เกิดความคล่องตัวในระบบค้าชายแดนภาคเหนือบน 1-2 ยิ่งขึ้นจะช่วยให้เชียงใหม่มีโอกาสเติบโตขึ้นในกลุ่มอำเภอเหนือตอนบน เพราะเป็นเส้นทางค้าชายแดนที่มีศักยภาพ เป็นเส้นทางหมายเลข 45 ที่ผ่านเมืองต่วน ซึ่งมีประชากรกว่า2-3 แสนคน (ข้อมูลปี 2552 มูลค่าค้าผ่านด่านกิ่วผาวอกส่งออก807,837.73 บาทไม่มีการนำเข้าเลยจนถึงปัจจุบัน )

ในอนาคตจะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปถึงชายแดนพม่า-บังกลาเทศ เพื่อต่อไปยังอินเดียหรือกลุ่มประเทศบิมส์เทก (BIMSTEC) ที่ประกอบด้วย บังกลาเทศ, ศรีลังกา, อินเดีย ,ไทย, พม่า ,เนปาล และภูฏาน ซึ่งปัจจุบันถนนภายในเมียนมาร์จากเมืองตองยีอยู่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจากข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ 2559-2561 ซึ่งกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศรวบรวม พบว่า ในด้านการค้าชายแดนนั้นมูลค่าในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ ที่ไทยติดต่อค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน มาเลเซีย, สปป.ลาว, กัมพูชา, และเมียนมาร์ มีตัวเลขกว่า 463,933.46 ล้านบาท โดยมีการค้ากับมาเลเซียสูงที่สุด และในเดือน พค.61 การค้าไทย-เมียนมาร์ มูลค่าราวๆ 16,953.78 ล้านบาท และถ้าเป็นช่วงเดือน มค-พค.61 จะมีมูลค่าประมาณ 81,035.81 ล้านบาท โดยการค้าส่งออกในหมวดพลังานประเภท น้ำมันดีเซล และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ ยังคงมีความต้องการซื้อจากเมียนมาร์เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ มีงานวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.ยืนยันว่าการเปิดด่านค้าชายแดน เชียงใหม่-เมียนมาร์ จะสร้างมูลค่าเพิ่มการค้าชายแดน ปีละไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท ไม่เพียงจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เท่านั้น ยังจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศภาคการท่องเที่ยวระหว่าง ไทย -เมียนมาร์ ผ่านช่องทางนี้อีกด้วย จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 อนุมัติการยกระดับจุดผ่อนปรนภาคเหนือตอนบนเป็นด่านถาวร 3 จุด ได้แก่ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, บ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน, และที่บ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

Baania มี Line แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์แบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน Line ID @baania

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร