หัวหิน-ประจวบวิ่งฉิวขยาย 4 เลน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

กรมทางหลวงขยายถนนหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ จาก2ช่องจราจร เป็น4ช่องจราจร ระยะทาง2.6 กม.รองรับการเดินทางนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุด

นายอภิชาติ ชาญธัญกร ผอ. แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า ทางแขวงฯเตรียมตั้งงบประมาณ 45 ล้านบาท เพื่อขยายถนนทางหลวงหมายเลข4 (เพชรเกษม) ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง2.6 กม. จาก2ช่องจราจร เป็น4ช่องจราจร เนื่องงถนนหมายเลข4 ตั้งแต่กรุงเทพมาถึงประจวบฯ มีขนาด4 ช่องจราจรหมดแล้ว เหลือเพียง5กม.สุดท้ายเท่านั้น ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะเป็นกลายถนนขนาด4 ช่องจราจรทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดสะสม เพราะเป็นเส้นทางสายหลักที่เข้าสู่อำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชน ในช่วงวันหยุด ส่วนอีก 2.4 กม.ที่เหลือจะดำเนินการเสนอของบประมาณในปีต่อไป

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับการขยายช่องจราจร ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร ด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมผิวทางกว้าง 14 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร คาดว่าจะทำการขยายถนนแล้วเสร็จ ช่วงเดือน เม.ย. หรือ สงกรานต์ ปี62 อย่างไรก็ตามเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวง เพื่อให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการขนส่งลงได้ด้วย 

ที่มา...dailynews

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร