บ้านสำหรับผู้สูงอายุ ต้องเป็นอย่างไร? ตอนที่ 1

5/7/2017
Share

เคยรู้สึกกังวลกันบ้างไหมครับ ถ้าในอนาคต เราต้องเกษียณจากการทำงานแล้ว เราจะใช้ชีวิตในบ้านของเราต่อไปอย่างไร หรือถ้าใครมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน อาจจะได้เห็นการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ไม่สะดวกนัก แล้วเราเคยคิดไหมว่า จะช่วยเหลือท่านได้อย่างไร

สิ่งที่สำคัญคือต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในครอบครัวได้โดยรู้สึกว่าตัวเองยังมีค่า และ มีที่อยู่ของตัวเอง สำหรับบ้านที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุมีลักษณะดังนี้ครับ

ลักษณะของบ้าน
ควรเป็นบ้านชั้นเดียว หรือมีห้องนอนของผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่างของบ้าน ถ้าห้องนอนอยู่ชั้นสองอาจเลือกติดตั้งระบบลิฟต์ภายในบ้านเพิ่มเติม ที่สำคัญบ้านไม่ควรยกพื้นสูงจากระดับพื้นดินเดิม โดยให้พื้นภายในบ้านเท่ากับพื้นนอกบ้าน ยกเว้นหากเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงหรือพื้นที่ก่อสร้างต่ำกว่าระดับถนน ควรยกพื้นให้พื้นบ้านสูงจากระดับพื้นดินเดิมและใช้เป็นทางลาดแทน

สำหรับที่จอดรถ ควรมีชายคาเพื่อไม่ให้เปียกฝน โดยมีขนาดประมาณ 2.40 x 6.00 เมตร และเว้นระยะด้านข้างไว้อีก 1 เมตรสำหรับทางรถเข็น หากเป็นบ้านจัดสรรควรเลือกแบบบ้านที่สามารถจอดรถได้สองคัน เพื่อใช้พื้นที่จอดรถอีกคันเป็นระยะสำหรับรถเข็นแทน


รอบบ้าน
ควรมีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมเบาๆ ได้ เช่น จัดสวนหย่อมโดยที่หลีกเลี่ยงไม้ผล ไม้ยาง และไม้หนาม อาจจะปลูกกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อเพิ่มบรรยากาศแทน, เลี้ยงสัตว์ที่ตัวไม่ใหญ่มากนัก หรือทำเป็นทางเดินออกกำลังกายในสวนก็ได้ครับ แต่ไม่ควรมีสระน้ำลึกและทางต่างระดับในสวน ส่วนประตูรั้วควรมีระบบอัตโนมัติที่ใช้รีโมทและสวิตซ์ที่ผู้สูงอายุไม่ต้องไปเปิดประตูให้เอง หรือ ทำช่องใส่ของที่สามารถยื่นให้จากภายนอกได้ และรั้วบ้านควรโปร่ง เพื่อให้คนภายนอกสามารถมองเห็นหากเกิดอุบัติเหตุ


ทางลาดและบันได
ทางลาด ควรมีความกว้าง 90-150 เซนติเมตร มีความชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6 เมตร ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 2.50 เมตร ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน ราวจับควรเป็นแบบกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. และสูงจากพื้นทางลาด 80 เซนติเมตรบันได ควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2.0 เมตร มีราวบันไดทั้งสองข้าง มีลูกตั้งไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร มีจมูกบันไดที่มีสีมองเห็นได้ชัด


สระน้ำ
การว่ายน้ำหรือกายภาพบำบัดในน้ำก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบ้านผู้สูงอายุ ทั้งนี้สระต้องมีความลึกไม่เกิน 1 เมตร ซึ่งเป็นความลึกที่ปลอดภัยและยังสามารถว่ายน้ำได้ ควรมีบันไดลงสระและใช้กระเบื้องที่ไม่ลื่น ตำแหน่งที่ตั้งของสระไม่ควรใกล้กับทางเดินสัญจรปกติ และ สามารถมองเห็นสระได้จากพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้าน นอกจากนี้ควรมีห้องน้ำที่เข้าจากภายนอกและอยู่ไม่ไกลจากสระ

หลังจากดูสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับบ้านสำหรับผู้สูงอายุกันไปแล้ว หวังว่าคุณน่าจะพอได้แนวทางกันไปบ้างว่า ต้องเริ่มออกแบบ หรือปรับปรุงบ้านของตัวเองอย่างไรกันเพื่อความปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในบ้านซึ่งเป็นผู้สูงอายุได้มากที่สุด

สำหรับใครที่สนใจที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ สามารถลองเลือกดูโครงการบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่น่าสนใจได้ที่นี่นะครับ

5/7/2017
Share