ทุ่งครุฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย ประจำปี 2560

28/6/2017
Share

นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตทุ่งครุ ร่วมกับ สถานีดับเพลิงทุ่งครุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ หน่วยทหารชุดประสานงานในพื้นที่ ร.29 พัน 3 และ ศูนย์ อปพร. เขตทุ่งครุ กำหนดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยเขตทุ่งครุ ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที ป้องปรามความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน

 

ที่มา : bangkok
ภาพประกอบจาก : ahs.chula

28/6/2017
Share

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด