ฉะเชิงเทรา เมืองใหม่สำหรับการอยู่อาศัยในพื้นที่ EEC

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

นอกจากชลบุรีและระยองจะเป็นพื้นที่ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC แล้ว คราวนี้ก็มาถึงจังหวัดสุดท้ายในพื้นที่นี้ นั่นก็คือ ฉะเชิงเทรานั่นเอง
ฉะเชิงเทรา 1 ใน 3 จังหวัดระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็น “พื้นที่เมืองใหม่สำหรับการอยู่อาศัย” เรามาดูกันครับว่า เหตุใดฉะเชิงเทราถึงได้รับบทบาทนี้ และมีสถานการณ์ที่อยู่อาศัยอย่างไรบ้าง

ใกล้ กทม. มากสุดใน EEC
ฉะเชิงเทราจะเป็นเมืองเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก  ซึ่งถือว่าใกล้กับเมืองหลวงไทยมากที่สุดใน 3 จังหวัด EEC จึงถือว่าเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา มีแนวทางการพัฒนาให้มีสถานี ทั้งหมด 10 สถานี และหนึ่งในนั้นก็คือสถานีฉะเชิงเทรา ซึ่งจะทำให้ฉะเชิงเทราอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 20 นาทีเท่านั้น พร้อมทั้งยังเป็นมีแนวโน้มในการพัฒนาที่ดินรอบสถานี (TOD : Transit Orientation District) ด้วย

แหล่งนิคมอุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทราเป็นศูนย์รวมของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ยานยนต์และอาหารแปรรูป โดยมีนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์, นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์, นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี, นิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 2 ฉะเชิงเทรา และนิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ เพราะมีเส้นทางการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ แน่นอนว่าจะทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งผลที่ตามมาคือความต้องการด้านที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น

Smart City
ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกให้นำร่องพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ภายใต้แนวทาง Thai Way of Life ซึ่งจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองพักอาศัยชั้นดี มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่และทันสมัย ในลักษณะเป็น Smart City มีพื้นที่สีเขียว มีการเดินทางสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีระบบการจัดการสาธารณูปโภคที่เป็นระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีศักยภาพพัฒนาไปสู่เมืองวิจัยมหาวิทยาลัยด้วย

เมืองใหม่สำหรับการอยู่อาศัย
ด้วยการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการขยายเมืองและตอบโจทย์การเป็นเมืองใหม่สำหรับอยู่อาศัยที่ทันสมัยระดับสากล ฉะเชิงเทราจึงได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งถนนหนทาง สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้ที่ดินราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ก็มีจำนวนมากขึ้น 

จากฐานข้อมูลของ Baania ที่เก็บข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า มีโครงการเปิดขายทั้งหมด 48 โครงการ โดยเป็นบ้าน 30 โครงการ ทาวน์โฮม 13 โครงการ คอนโดอีก 1 โครงการ และราคาที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2 - 3 ล้าน

ยูนิตเหลือขายโครงการที่อยู่อาศัย

เมื่อแยกรายอำเภอจะเห็นได้ว่าบ้านและคอนโด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และสำนักงานต่างๆ จึงอาจทำให้มี supply สูงมากเกินความต้องการได้ อีกทั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือแหล่งงานที่ดึงดูดคนอยู่ในพื้นที่อื่นเป็นหลัก จึงทำให้พื้นที่อื่นเหลือขายน้อยกว่าอำเภอเมือง ในส่วนของทาวน์โฮมที่เหลือขายนั้นจะเหลือเยอะในอำเภอบางปะกง เนื่องจากพื้นที่นี้กำลังได้รับการพัฒนาในพื้นที่ EEC ทำให้เริ่มมีโครงการอสังหาฯ ที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเกิดขึ้นมา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

ความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา
มาดูกันที่ความต้องการซื้ออสังหาฯ ในพื้นที่ฉะเชิงเทรากันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

จากข้อมูลของ Baania ในช่วงเดือนกันยายน 2561 - กันยายน 2562 พบว่า คนในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือกลุ่มคนที่ค้นหาที่อยู่อาศัยในจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) จึงส่งผลให้คนสนใจจะเข้ามาอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรามากขึ้น เพราะไม่ไกลกรุงเทพมหานคร และอยู่ในพื้นที่ EEC ที่กำลังได้รับการพัฒนา

สำหรับราคาที่คนสนใจมากที่สุดจะพบว่า บ้านจะอยู่ในช่วง 2-3 ล้านบาท ในขณะที่ทาวน์โฮมและคอนโดจะอยู่ในช่วงราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องมาจากรายได้ส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่

เมื่อมาดูแยกรายอำเภอจะพบว่าคนต้องการที่อยู่อาศัยในอำเภอเมืองมากที่สุด เนื่องจากเพียบพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยในทุกๆ ด้าน ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่สำคัญต่างๆ รองลงมาเป็นอำเภอบางปะกง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่กำลังได้รับการพัฒนาในพื้นที่ EEC มีนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งที่อยู่อาศัยยังมีราคาไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับอำเภอเมือง

คงจะเห็นกันแล้วว่า ฉะเชิงเทราเป็นอีกหนึ่งพื้นที่น่าจับตามองด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการวางให้เป็นเมืองแห่งที่อยู่อาศัยที่เต็มไปด้วยความพร้อมในทุกด้านของการใช้ชีวิต จึงทำให้มีผู้ที่ต้องการซื้อทั้งเพื่ออยู่อาศัยเองและทำธุรกิจนั่นเอง ส่วนใครที่ต้องการหาบ้านและคอนโดในพื้นที่ฉะเชิงเทราสามารถหาได้ที่ Baania.com
.
ขอบคุณภาพประกอบ
https://www.eeco.or.th
 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร