คมนาคมบูมค้าชายแดนภาคใต้ดึงเอกชนลงทุน 30 ปีมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา 5.7 หมื่นล้าน

คมนาคมบูมค้าชายแดนภาคใต้ดึงเอกชนลงทุน 30 ปีมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา 5.7 หมื่นล้าน ยักษ์รับเหมา-ค้าปลีกสนใจพรึ่บ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย ระยะทาง 62.59 กิโลเมตร อยู่ในแผนปฎิบัติการเร่งด่วนปี 2561 จะเปิดให้เอกชนลงทุนรูปแบบ PPP

มีวงเงินลงทุนโครงการ 57,022 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 37,399 ล้านบาท ประกอบด้วย งานทางและโครงสร้าง 27,424 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 6,974 ล้านบาท งานระบบ 2,856 ล้านบาท

โดยค่าลงทุนระยะเริ่มต้น 145 ล้านบาท ขณะที่วงเงินค่าบริหารและบำรุงรักษา (O&M) อยู่ที่ 19,623 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าบำรุงรักษา 12,440 ล้านบาท และค่าดำเนินงาน 7,183 ล้านบาท โดยรายได้จะมาจากการเก็บค่าผ่านทางและรายได้เชิงพาณิชย์จากศูนย์บริการทางหลวง (Service Area) จำนวน 1 แห่ง แบ่งเป็น 2 ฝั่ง ด้านทิศตะวันออกพื้นที่ 71 ไร่ และด้านทิศตะวันตกพื้นที่ 48.5 ไร่

สำหรับอัตราค่าผ่านทางนั้นจะคิดค่าแรกเข้า 10 บาท และคิดตามระยะทาง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร เมื่อรวมตลอดเส้นทางทั้งเส้นจะมีอัตราค่าผ่านทางรวม 88 บาท

นานอาคมกล่าวอีกว่า จะเร่งให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ PPP และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในปีนี้ ก่อนเปิดประกวดราคาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ก่อนลงนามสัญญาและก่อสร้างช่วงกลางปี 2562 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เพื่อเปิดให้บริการตามแผนในปี 2565-2566

เมื่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรเริ่มต้นในปี 2567 อยู่ที่ 20,910 คัน รวมรายได้จากค่าผ่านทาง 478 ล้านบาทต่อปี จากนั้นในปี 2596 ปริมาณการจราจรจะเพิ่มเป็น 46,050 คัน คิดเป็นการเติบโต 125% เช่นเดียวกับรายได้ที่จะมีปริมาณการเติบโต 348% รวมทั้งหมด 2,145 ล้านบาท ทั้งนี้รวมรายได้ตลอด 30 ปีของมอเตอร์เวย์สายนี้จะอยู่ที่ 41,767 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้นจะใช้แบบ PPP Net Cost ให้เอกชนลงทุนพร้อมรับความเสี่ยงเองทั้งหมด เบื้องต้นกรมทางหลวงได้แบ่งขอบเขตการลงทุนออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 เอกชนเป็นผู้ออกแบบ จัดหาแหล่งเงินทุน และก่อสร้างโครงการทั้งหมด โดยภาครัฐเป็นผู้จัดหาที่ดิน ระยะที่ 2 เอกชนเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาทั้งโครงการตลอดระยะเวลาสัญญา โดยกำหนดกรอบระยะเวลาร่วมทุนไม่เกิน 33 ปี แบ่งเป็นระยะออกแบบและก่อสร้างโครงการ 3 ปี และระยะเวลาดำเนินงานและบำรุงรักษาไม่เกิน 30 ปี

นายอาคมกล่าวอีกว่า มอเตอร์เวย์เส้นทางนี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ควบคู่ไปกับเพิ่มมูลค่าการค้าด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) ที่มียอดการค้าเกือบ 3.2 แสนล้านบาทต่อปี

แบ่งเป็น ด่านสะเดา 3.25 แสนล้านบาทต่อปี และด่านปาดังเบซาร์ 1.5 แสนล้านบาทต่อปี ทั้งยังสามารถลดต้นทุนการขนส่งและระยะเวลาเดินทางได้เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดด้วยการออกแบบมอเตอร์เวย์ระบบปิด

จากเดิม 90 นาทีเหลือเพียงไม่ถึง 60 นาที นับว่าเป็นเส้นทางสายใหม่ที่จะกลายมาเป็นเส้นทางสายหลักส่งเสริมการค้าชายแดนและลดปัญหาจราจรแออัดบริเวณด่านชายแดน เนื่องจากปัจจุบันเริ่มปริมาณขนส่งสินค้ามากขึ้น ทำให้รถติดจนต้องลงทุนก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งที่สองที่ด่านชายแดนสะเดา โดยในอนาคตจะแยกเส้นทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกรวมถึงรถทัวร์โดยสารสาธารณะออกจากกันแบบด่านชายแดนของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อแก้เรื่องความแออัดดังกล่าว

สำหรับเรื่องการใช้เทคโนโลยีในระบบมอเตอร์เวย์สายนี้จะเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) และเป็นแบบไม่มีไม้กั้นและไม่ใช้บัตร (Cardless) เพื่อแก้ปัญหารถติดหน้าด่านเก็บเงินตลอดจนการเชื่อมต่อระบบการเดินทางด้วยบัตรใบเดียวหรือตั๋วร่วม

แนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ กม.1242+135 บริเวณอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา มีแนวสายทางมุ่งหน้าลงด้านทิศใต้ และมีจุดสิ้นสุดโครงการ (กม.62+596) ที่ชายแดนไทย-มาเลเซียบริเวณที่ตั้งของด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 62.60 กิโลเมตร

โดยบริเวณ กม.11+630 จะมีแนว Spur Line ระยะทาง 7.83 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และทางหลวงหมายเลข 4135 ส่วนการออกแบบจะเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร มีการควบคุมทางเข้าออกอย่างสมบูรณ์ มีด่านเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบปิดทั้งหมด 4 ด่าน โดยโครงการมีที่พักริมทาง 1 แห่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการสัมมนาครั้งนี้มีเอกชนจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมรับฟังทั้งจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น อาทิ บริษัท Vinci concession, บริษัท UEM grouo berhad บริษัท Sojitz บริษัท Egis บริษัท Mitsubishi

ขณะที่เอกชนจากประเทศไทยนั้นมีกลุ่มทุนใหญ่เข้าร่วม อาทิ บมจ.อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์ (ITD) บมจ.ช.การช่าง (CK) บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) รวมถึงกลุ่มยักษ์ใหญ่ค้าปลีกอย่าง บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

ที่มา : prachachat

บทความแนะนำ

ความร่วมมือสมาคมรับสร้างบ้าน 'ไทย-ญี่ปุ่น'

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจับมือสมาคมรับสร้างบ้านญี่ปุ่น ร่วมพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ การจัดงาน Exhibition ส่งเสริมด้านการตลาด การแลกเปลี่ยนข่าวสารเทคโนโลยี และการประสานงานภาครัฐและหน่วยงานด้านการศึกษาพัฒนาบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถทางด้านงานก่อสร้าง มั่นใจช่วยยกระดับบริษัทรับสร้างบ้านสู่มาตรฐานสากล ศิริ....

เชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman”

อย่างที่ทราบกันดีว่าเชียงใหม่พยายามที่จะผลักดันเมืองให้กลายเป็น Smart City มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้ากันสักเท่าไหร่ แต่ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วสำหรับโครงการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการเชียง....

รัฐส่ง ‘แคชแบ็ค’ เงินดาวน์บ้าน 5 หมื่น มาตรการเร่งตลาดอสังหาส่งท้ายปี 62

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์มีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อเร่งกำลังซื้อบ้าน และระบายสต็อกคงค้างในตลาด โดยมุ่งหวังถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวม เริ่มจาก 22 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ด้วยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2 % ....

เมืองจมฝุ่น คนเสี่ยงโรคอ้วน-เบาหวาน

หลังเมืองใหญ่ในประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาแล้วหลายระลอก ผลกระทบที่หยิบยกมาพูดถึงเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ หรือแม้แต่ปัญหาทางสุขภาพจิต ที่มาจากมลภาวะทางอากาศ แต่เชื่อหรือไม่ว่า แค่สูดลมหายใจเข้า...ออก ในภาวะอากาศไม่บริสุทธิ์เช่นนี้ ก็ทำให้คุณเสี่ยง....

Passive Income จากคอนโด รวยง่าย รวยเร็ว...จริงหรือ?

ในปัจจุบันนี้ใครหลายคนคงจะรู้จักกับคำว่า Passive Income หรือที่แปลเป็นไทยได้ว่า รายได้เชิงรับกันเป็นอย่างดี เพราะใคร ๆ ก็อยากจะรวยแบบง่าย ๆ ไม่ต้องทำงานหนัก นั่งกิน นอนกิน อยากที่จะมีเวลาที่มากขึ้น เกษียณอายุจากการทำงานที่เร็วขึ้น เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินที่จะส่งผลไปยังความเป็นอิสระของการดำเนินชี....

เสนาฯ เจาะกลุ่ม Smart New Aging

“เสนา ฮันคิว ฮันชิน” รุกทำเลใหม่ “New CBD พระราม 9” ด้วยแนวคิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้และวันพรุ่งนี้ (Stay healthy today & tomorrow) เจาะกลุ่ม Smart New Aging โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจที่พบว่ากลุ่มวัยทำงานจะมองหาความสมดุลให้กับชีวิตมากขึ้น และเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิ....

สิงห์เอสเตท กับแนวคิดชุมชนปลอดขยะพลาสติก

สิงห์ เอสเตท และ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอาคารซันทาวเวอร์สและตลาดซันพลาซา ผนึกภาครัฐเขตจตุจักร พันธมิตรบริษัทผู้เช่าอาคารซันทาวเวอร์ส และบริษัทใกล้เคียงในย่านวิภาวดี กว่า 20 บริษัท และชุมชน ร่วมกันรณรงค์ลดปัญหาขยะ ในโครงการวิภาวดีไม่มีขยะภายใต้แคมเปญ Let’s Go Green, Save The Eart....

Numaid เซอร์วิสทางเลือกครอบครัวยุคใหม่

วิถีชีวิตของครอบครัวยุคใหม่ที่เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำกิจกรรมนอกบ้าน ทั้งเรียน ทำงาน ชอปปิ้ง และอื่นๆ ทำให้งานบ้านประเภทซักล้างทำความสะอาดบ้านกลายเป็น "ปัญหา" ที่คนในยุคนี้ปวดหัวและพยายามมองหา "ตัวช่วย" เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้น การเรียก "แม่บ้านฟรีแลนซ์" ผ่านแอพพลิเคชั่น ในบริการลักษณะ On Demand Servi....

กางแผนที่ทำเลบ้าน-คอนโด ไม่เกิน 3 ล้าน

ภายหลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ด้วยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเครา....

เอสซีจี เซรามิกส์ ส่ง ‘คอตโต้ ไลฟ์’ เจาะกลุ่มสถาปนิก-ลูกค้าไฮเอนด์

ตลาดเซรามิก ยังไม่มีปัจจัยบวก ขณะที่อัตราการเติบโตเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาโดยเติบโตเล็กน้อยประมาณ 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับการอัตราขยายตัวด้านเศรษฐกิจ (GDP) ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดประมาณการอัตราขยายตัว GDP ปีนี้ลงเหลือเติบโตที่ 2.8% ต่อปี จากเมื่อเดือน มิ.ย.....

เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลงเราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข