คนหาบ้านเชียงใหม่ ชอบย่านต้นเปา สันกำแพง มากที่สุด

27/11/2017
Share

HIGHLIGHTS:

  • 66% ของคนเชียงใหม่ที่เข้ามาใช้งาน www.baania.com นิยมค้นหา “บ้าน” มากที่สุด
  • คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่นิยมค้นหา “บ้าน” ในย่านต้นเปา-สันกำแพง มากที่สุด
  • ภาพรวมราคากลางโครงการที่อยู่อาศัยในโซนสันกำแพงในปี 2016 อยู่ที่ 3.34 ล้านบาท

จากสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2559 ถึงปัจจุบัน (31 ตุลาคม 2560) พบว่ากว่าร้อยละ 66 ของคนเชียงใหม่ นิยมค้นหา “บ้าน” มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 16 นิยมค้นหาทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ส่วนที่เหลือจะเป็นการค้นหาอาคารพาณิชย์, อพาร์ทเมนท์ และที่ดิน แสดงให้เห็นว่า คนเชียงใหม่ยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบมากที่สุด ด้วยไลฟ์สไตล์ที่รักสงบ ชอบอยู่กันอย่างเครือญาติ และต้องการพื้นที่สำหรับครอบครัว

 

 

นอกจากนี้ยังพบว่า การค้นหา “บ้าน” ส่วนใหญ่จะอยู่ใน ย่านต้นเปา รองลงมาคือ ย่านสันผักหวาน, ย่านสันปูเลย, ย่านสันทรายน้อย, ย่านบ้านแหวน และย่านป่าแดด ซึ่ง "ย่านต้นเปา” เป็นย่านที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ และถือเป็นทำเลที่ฮอตที่สุดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบของจังหวัดเลยทีเดียว ไปดูกันต่อว่าเพราะเหตุใดที่ทำให้คนส่วนใหญ่ถึงชอบย่านนี้ครับ

ย่านต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่

ที่นี่คือย่านที่มีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ ของเชียงใหม่ มีเส้นทางที่เชื่อมถนนวงแหวนรอบกลางและรอบนอก มีถนนสันกำแพงสายเก่าและสายใหม่ที่ปลายทางเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแน่นอนว่าย่านนี้จะมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ มีโครงการเด่นๆ หลายโครงการ อาทิ แกรนด์ล้านนา เมอริเดียน, ดิเอสตีม เชียงใหม่, กุลพันธ์วิลล์ 15, กุลพันธ์วิลล์ 16, หรือ ไวซ์ ซิกเนเจอร์ เป็นต้น

 

บ้านในย่านสันกำแพงเชียงใหม่


    

ด้านราคาที่อยู่อาศัยบริเวณโซนสันกำแพงมีค่าเฉลี่ยราคากลาง (Median Selling Price) อยู่ระหว่าง 2.5-5 ล้านบาท ยกเว้นพื้นที่บริเวณย่านสันกำแพง บริเวณรอยต่อระหว่างย่านบ่อสร้างและสันกำแพง ถัดจากแยกสันป่าค่า ซึ่งมีราคากลางที่อยู่อาศัยมากกว่า 5 ล้านบาท ทั้งนี้หากเปรียบเทียบราคากลางเฉลี่ยที่อยู่อาศัยรายย่าน จะพบว่าย่านที่มีราคากลางที่อยู่อาศัยสูงสุดคือ ย่านสันกำแพง (หมายเลข 1) 4.32 ล้านบาท รองลงมาคือย่านบวกค้าง 1 (หมายเลข 4) 4.26 ล้านบาท และย่านบวกค้าง 2 (หมายเลข 5) 3.56 ล้านบาทตามลำดับ

 

ราคากลางที่อยู่อาศัย สันกำแพงเชียงใหม่

 

เมื่อพิจารณาเชิงพื้นที่แล้วจะพบว่าย่านที่มีราคากลางที่อยู่อาศัยสูงในโซนสันกำแพงนี้ ส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มตามแนวเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพงใหม่มากกว่าเส้นเชียงใหม่-ออนหลวย แม้ว่าถนนสายเชียงใหม่-ออนหลวยจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับศูนย์กลางเมืองสันกำแพงโดยตรง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพื้นที่บริเวณย่านบวกค้าง 1 และ 2 หรือแนวถนนเชียงใหม่-สันกำแพงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่งและเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเดิมที่ง่ายต่อการพัฒนาและลงทุนในโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งต่างจากพื้นที่ตามแนวเส้นทาง เชียงใหม่-ออนหลวยที่เป็นพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมอยู่แล้ว

 

ราคากลาง สันกำแพงเชียงใหม่

สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของราคาต่อตารางเมตรของที่อยู่อาศัย (Average Selling Price per Square Mater) ในพื้นที่โซนสันกำแพง ซึ่งมีราคาเฉลี่ยสูงสุดที่ย่านสันกำแพง (หมายเลข 1) เช่นกัน โดยมีราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเท่ากับ 26,870 บาทต่อตารางเมตร รองลงมาคือย่านบวกค้าง 1 (23,570 บาทต่อตารางเมตร) และย่านทรายมูล (23,400 บาทต่อตารางเมตร) ตามลำดับ

 

ค่ากลางที่อยู่อาศัย สันกำแพงเชียงใหม่

 

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร สันกำแพงเชียงใหม่
 

ด้านประวัติค่ากลางราคาขายและราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่ของโซนสันกำแพง ภาพรวมราคากลางโครงการที่อยู่อาศัยในโซนสันกำแพงในปี 2016 อยู่ที่ 3.34 ล้านบาท แม้ว่าจะต่ำกว่าราคากลางของโครงการที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่โดยรวมเล็กน้อย แต่จากกราฟประวัติราคาของพื้นที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตของราคาขายอย่างต่อเนื่องของพื้นที่นี้ โดยมีค่าเฉลี่ยราคากลางเติบโตขึ้นจากปี 2012 ถึง 19.3%

 

กราฟประวัติและแนวโน้ม ค่ากลางราคาขาย สันกำแพงเชียงใหม่
 

กราฟประวัติราคาและแนวโน้ม ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร สันกำแพงเชียงใหม่

 

สำหรับราคาเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่พบว่าโครงการที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในโซนสันกำแพงเป็นโครงการในแนวราบ ราคาขายต่อหน่วยพื้นที่ของตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้จึงไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นในแถบตัวเมืองที่มีโครงการประเภทอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียมอยู่หนาแน่น โดยในปี 2016 ค่าเฉลี่ยราคาขายอยู่ที่ 19,291 บาทต่อตารางเมตร ในขณะที่ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมในปี 2016 อยู่ที่ 40,042 บาทต่อตารางเมตร

“ย่านต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่” คือย่านที่อยู่อาศัยทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมหัตถกรรมอันเลื่องชื่อ แหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลาย ตลอดจนแหล่งรวมที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นผสานเข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติแวดล้อมที่ร่มรื่น การเดินทางที่สะดวก และพร้อมรับสำหรับการพัฒนาในอนาคต

…………………………...

หมายเหตุ:

ราคาที่อยู่อาศัยที่นำมาวิเคราะห์และนำเสนอในครั้งนี้เป็นค่ากลาง (Median Price) และค่าเฉลี่ย (Average Price) ของราคาที่อยู่อาศัยต่อพื้นที่ (ตารางเมตร) โครงการที่นำมาวิเคราะห์ประกอบไปด้วยบ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม จากการเก็บรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2560 โดยทีมงาน Baania และวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการประมาณค่าช่วงเชิงพื้นที่ (Spatial Interpolations) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

 

27/11/2017
Share

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดเชียงใหม่

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดเชียงใหม่