Baania
เลือกจังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหา
ห้องนอน
ราคา

คนรุ่นใหม่ “จ่าย” ไปกับอะไรมากสุด

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

กำลังซื้อจากคนรุ่นใหม่เป็นอีกหนึ่งขุมทรัพย์ของสินค้าและแบรนด์ต่างๆ หากครองใจได้หมายถึงธุรกิจที่โตได้ไม่หยุด ในทางกลับกันนอกจากเรื่องกำลังซื้อในมุมด้านพฤติกรรม “ออม-จ่าย” ก็เป็นอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม

การศึกษาและวิจัยในหัวข้อ Employee Perspective 4.0 จากแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 แสดงให้เห็นถึงการวางแผนการออมเงิน สัดส่วนการออมต่อเดือน  รวมถึงรูปแบบการลงทุนต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ

คนรุ่นใหม่ใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่?

คนรุ่นใหม่ใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 10,001–15,000 บาทมากที่สุดถึง 30%  ถัดมาคือ 10,000 บาท มี 25% และ 15,001–20,000 บาท อยู่ที่  18%

ที่น่าสนใจคือ เมื่อเจาะลงไปในส่วนของการใช้จ่ายให้กับตนเองของคนรุ่นใหม่ พบว่ามีการใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มากที่สุด 51% รองลงมาใช้เพื่อการท่องเที่ยว 47% และใช้ด้านความบันเทิง 39% จ่ายเพื่อความสวยความงาม 38% สุดท้ายใช้จ่ายเกี่ยวกับแฟชั่น 36% 

นอกจากรายการที่ต้องจ่ายในแต่เดือน ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีการจัดทำแผนการออมเงินและการลงทุนด้วยตนเองมากกว่าผ่านที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน แยกได้เป็น วางแผนด้วยตนเองมากที่สุด 76%  อีกกลุ่มวางแผนผ่านบริการที่ปรึกษาด้านวางแผนทางการเงินขององค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร หรือบริษัทประกันภัย 19% และไม่มีการวางแผน อยู่ที่ 15%

ในกลุ่มคนที่ออม มีสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน ส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดเอาไว้แน่นอน เป็นการออมตามเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมากที่สุดถึง 37%

รองลงมาออมเงินประมาณ 10–20% ของรายได้ อยู่ที่ 27% และออม ด้วยจำนวนเงินที่ต่ำกว่า 10 %ของรายได้อยู่ที่ 17%

หากเจาะลึกลงไปในแต่ละรายได้ของผู้ออมเงิน จะพบรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป กลุ่มนี้มีสัดส่วนเงินออมมากกว่า 30% ของรายได้  ผู้ที่มีรายได้ 30,001–40,000 บาท สัดส่วนเงินออม 21–30%ฃของรายได้  ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท และ 20,001–30,000 บาท สัดส่วนเงินออมต่ำกว่า 10 %ฃของรายได้ 

ในรูปแบบการออมและการลงทุน ส่วนใหญ่ออมผ่านเงินฝากประจำมากที่สุด 50%

จากนั้นทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 34% ออมในช่องทางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 26% ลงทุนเกี่ยวกับทองคำ 24% และสุดท้ายลงทุนในสหกรณ์ 20%

ตามหลักการแล้วควรมีการกำหนดสัดส่วนการออมอย่างน้อยที่ 10-15% แต่จะเป็นการดีกว่าหากมีสัดส่วนการออมอยู่ที่ 20% ขึ้นไปต่อเดือน

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับบทความที่เรามาแชร์เกี่ยวกับพฤติกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน จะพบได้ว่าคนรุ่นใหม่นั้นมีกำลังที่ใช้จ่ายมากกว่าคนรุ่นอื่นๆ เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี อย่างน้อยอย่าลืมออมเงินไว้สำหรับอนาคตที่สดใสด้วยนะครับ

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร