บ้านเดี่ยวในเชียงใหม่

บ้านในเชียงใหม่ ทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด กระจายตัวอยู่เขตเศรษฐกิจสำคัญ และพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมือง อย่างเช่นอำเภอสันทราย และอำเภอเมือง และหางดง จากข้อมูล baania พบว่ามีบ้านในเชียงใหม่จำนวน 733 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 210,000 บาท ไปจนถึง 47,000,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,712,297 บาท

บ้านเดี่ยวดอยสะเก็ด

บ้านเดี่ยวแม่แตง

เปิดขาย

ฮอสปิก้า วิลล่า

ติดต่อโครงการ

บ้านเดี่ยวแม่ริม

บ้านเดี่ยวสันป่าตอง

เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย

บ้านเดี่ยวสันกำแพง

บ้านเดี่ยวแม่ออน

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา