บ้านเดี่ยวในสมุทรปราการ

บ้านในสมุทรปราการ มีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดซึ่งกระจุกตัวอยู่ในเขตเศรษฐกิจและใกล้แหล่งงานอย่างอำเภอเมืองและอำเภอบางพลี จากข้อมูลของ Baania จะพบว่ามีบ้านในสมุทรปราการจำนวน 300 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 619,000 บาท ไปจนถึง 38,000,000 บาท โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 5,200,604 บาท

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา