บ้านเดี่ยวในนครราชสีมา

บ้านในนครราชสีมาหรือโคราช ทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดจะกระจายตัวอยู่ทั่วจังหวัด ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมือง เขตเศรษฐกิจ สถานศึกษา และพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองอย่างอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว จากข้อมูล baania พบว่ามีบ้านในนครราชสีมาจำนวน 341โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 150,000 บาท ไปจนถึง 40,000,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,127,515 บาท

บ้านเดี่ยวด่านขุนทด

เปิดขาย

บ้านเดี่ยวบัวใหญ่

เปิดขาย
เปิดขาย

บ้านดีพร้อม บัวใหญ่

ติดต่อโครงการ

บ้านเดี่ยวปักธงชัย

เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย

บ้านเดี่ยวสูงเนิน

บ้านเดี่ยวขามทะเลสอ

เปิดขาย

เอ็นจอย โฮม เฟส 4

ติดต่อโครงการ

บ้านเดี่ยวสีคิ้ว

เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย

บ้านเดี่ยวพระทองคำ

บ้านเดี่ยวเฉลิมพระเกียรติ

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา