บ้านเช่า ในนครศรีธรรมราช

ไม่พบผลลัพธ์ที่ตรงกับคำค้นหาหรือเงื่อนไขของคุณ, ลองค้นด้วยคำสำคัญอื่น

ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง

-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿3,800,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
November 25, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿5,200,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
November 25, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿15,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
November 25, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿250,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
November 25, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,800,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
October 11, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿4,700,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
October 11, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,600,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 29, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,890,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
4
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 491 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿3,950,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 253 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿5,600,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,190,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 94 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,990,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿430,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 140 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 232 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿4,490,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 135 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿3,900,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 311 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿15,200,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿19,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿490,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿3,200,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿4,990,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 280 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿5,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,600,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 80 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿10,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 1436 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 5194 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿5,900,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 216 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,300,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,600,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 336 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿6,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿990,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 336 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿6,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 3200 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,790,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿6,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 336 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿3,800,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
July 18, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช

฿2,800,000
ปากนคร · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
เมื่อ 14 วันที่แล้ว
2
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 300 ตร.ม.

ขายบ้าน ซอยทุ่งข่า (ซ.กะโรม 25) ถ.กะโรม ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช

฿13,000,000
โพธิ์เสด็จ · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
April 16, 2020
-
-
-
อื่นๆ
เปิดขาย
มือสอง

ขายอื่นๆ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿30,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
December 3, 2019
-
-
-
อื่นๆ
เปิดขาย
มือสอง

ขายอื่นๆ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿3,400,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
November 25, 2019
-
-
-
อื่นๆ
เปิดขาย
มือสอง

ขายอื่นๆ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿5,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿8,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
อื่นๆ
เปิดขาย
มือสอง

ขายอื่นๆ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿4,950,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,900,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

บ้านเดี่ยว หมู่บ้านท่าซักวิลล์ ใกล้ตลาดนาวงค์ นครศรีธรรมราช

฿3,200,000
ท่าซัก · เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
January 30, 2020
3
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 144 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,790,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
November 25, 2019