บ้านมือสอง ในภูเก็ต

0 รายการ
1
1
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 33 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿2,710,620
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
4
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 221 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿6,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 171 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿7,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 92 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿3,300,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
4
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 221 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿6,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 420 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿8,900,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 171 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿7,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
4
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 220 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿11,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿6,700,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿5,700,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 170 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿9,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 56 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿9,850,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
5
5
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 500 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿28,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 250 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿18,900,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 420 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿8,900,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 244 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿10,900,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
4
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 330 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿57,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 222 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿13,900,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 190 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿13,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 215 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿15,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
2
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 155 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿9,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 410 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿42,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿25,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 225 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿6,700,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿6,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
1
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 36 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿2,400,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
2
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 127 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿6,900,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
7
6
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 1850 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿69,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 81 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿4,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
6
7
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 770 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿124,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿18,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿9,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
4
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 280 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿20,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
2
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿7,300,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
4
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 335 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿16,900,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 165 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿12,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿4,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
4
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 400 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿17,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
1
1
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 51 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿5,116,419
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
7
5
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 440 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿16,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
5
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 550 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿26,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 125 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿5,770,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
2
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 205 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿9,082,500
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
2
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 200 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿8,190,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
3
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 244 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿10,290,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
2
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 200 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿8,670,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
2
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 212 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿8,767,500
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ
4
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 1090 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
฿42,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
เปรียบเทียบ