บ้านมือสอง ในนนทบุรี

0 รายการ
6
2
-
บ้าน
เปิดขาย
เปรียบเทียบ
3
4
-
บ้าน
เปิดขาย
เปรียบเทียบ
4
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 700 ตร.ม.
ขายบ้าน ปากเกร็ด นนทบุรี
฿20,000,000
ปากเกร็ด · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
4
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 150 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿6,750,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน บางบัวทอง นนทบุรี
฿5,141,400
บางบัวทอง · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
4
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 318 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿23,000,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
4
-
3
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 150 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿6,850,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 250 ตร.ม.
ขายบ้าน ปากเกร็ด นนทบุรี
฿13,000,000
ปากเกร็ด · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿8,500,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 250 ตร.ม.
ขายบ้าน ปากเกร็ด นนทบุรี
฿13,000,000
ปากเกร็ด · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 203 ตร.ม.
ขายบ้าน บางบัวทอง นนทบุรี
฿4,650,000
บางบัวทอง · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
4
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 318 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿23,000,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
4
5
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 456 ตร.ม.
ขายบ้าน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿20,000,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
5
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 535 ตร.ม.
ขาย บ้าน ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
฿11,000,000
ท่าทราย · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขาย บ้าน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
฿5,600,000
บางกระสอ · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 350 ตร.ม.
ขายบ้าน ปากเกร็ด นนทบุรี
฿8,000,000
ปากเกร็ด · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน บางใหญ่ นนทบุรี
฿12,000,000
บางใหญ่ · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
4
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿53,000,000
ท่าทราย · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 180 ตร.ม.
ขายบ้าน ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
฿3,990,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 180 ตร.ม.
ขายบ้าน ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
฿3,990,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿8,000,000
ท่าทราย · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
4
-
6
บ้าน
เปิดขายให้เช่า
มือสอง · 322 ตร.ม.
ขายหรือให้เช่าบ้าน ปากเกร็ด นนทบุรี
฿14,500,000
฿65,000/เดือน
ปากเกร็ด · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
5
5
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 1000 ตร.ม.
ขายบ้าน ปากเกร็ด นนทบุรี
฿100,000,000
ปากเกร็ด · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
4
-
1
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 150 ตร.ม.
ขายบ้าน ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿3,500,000
ท่าทราย · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 203 ตร.ม.
ขายบ้าน บางบัวทอง นนทบุรี
฿4,650,000
บางบัวทอง · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 131 ตร.ม.
ขายบ้าน บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
฿1,790,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.
ขายบ้าน บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
฿3,750,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
1
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 300 ตร.ม.
ขายบ้าน บางบัวทอง นนทบุรี
฿6,900,000
บางบัวทอง · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 55 ตร.ม.
ขายบ้าน บางใหญ่ นนทบุรี
฿4,500,000
บางใหญ่ · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿8,000,000
ท่าทราย · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 180 ตร.ม.
ขายบ้าน ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
฿3,990,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 126 ตร.ม.
ขายบ้าน ต. บางบัวทอง อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี
฿2,400,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขาย บ้าน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
฿10,000,000
ตลาดขวัญ · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
4
5
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน ต. บางไผ่ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี
฿14,900,000
บางไผ่ · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
1
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
฿2,950,000
บางเลน · บางใหญ่ · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
1
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 70 ตร.ม.
ขายบ้าน บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
฿2,950,000
บางเลน · บางใหญ่ · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 180 ตร.ม.
ขายบ้าน ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
฿3,990,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿8,000,000
ท่าทราย · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
฿6,000,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
4
-
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 230 ตร.ม.
ขายบ้าน บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
฿6,200,000
บางเลน · บางใหญ่ · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
2
บ้าน
เปิดขายให้เช่า
มือสอง · 180 ตร.ม.
ขายหรือให้เช่าบ้าน ปากเกร็ด นนทบุรี
฿8,900,000
฿40,000/เดือน
ปากเกร็ด · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
฿2,300,000
ปลายบาง · บางกรวย · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 155 ตร.ม.
ขายบ้าน ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
฿2,750,000
ปลายบาง · บางกรวย · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
4
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 318 ตร.ม.
ขายบ้าน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿23,000,000
บางเขน · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
เปรียบเทียบ
3
-
1
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง
ขายบ้าน บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
฿3,200,000
บางเลน · บางใหญ่ · นนทบุรี
เปรียบเทียบ