บ้านมือสอง ในขอนแก่น

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

4
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 263 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,300,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
December 3, 2019
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 219 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
October 11, 2019
4
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 150 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 468 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,950,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿35,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 180 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,300,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
4
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 160 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿6,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 216 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,850,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 1120 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿35,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
4
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 236 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,600,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 674 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿30,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿99,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 244 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,200,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
2
1
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 90 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 220 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 220 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,200,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 250 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,650,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 6, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 155 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 6, 2019
6
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 96 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
April 10, 2019
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 150 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
December 3, 2019
3
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 250 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿8,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
December 3, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
December 3, 2019
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 500 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,850,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
December 3, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 130 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,690,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
December 3, 2019
5
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 250 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿6,200,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
November 25, 2019
4
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 230 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
November 25, 2019
4
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 180 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
October 11, 2019
2
1
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 36 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿650,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
October 11, 2019
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 250 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,400,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
4
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 396 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 308 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,980,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
2
1
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 85 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿760,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 155 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 220 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,200,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 250 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿7,950,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿15,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 220 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
2
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 169 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,990,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 140 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 110 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,700,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
2
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 169 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,990,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 144 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 100 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,980,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 130 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,100,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
-
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿15,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
3
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 130 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,400,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019