Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

บ้านมือสอง ภูเก็ต

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

3
2
0
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย บ้าน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

฿3,200,000
เกาะแก้ว · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
January 26, 2020
3
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 247.5 ตร.ม.

ขาย บ้าน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

฿14,850,000
ฉลอง · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
January 22, 2020
3
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 247.5 ตร.ม.

ขาย บ้าน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

฿15,100,000
ฉลอง · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
January 22, 2020
3
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 241 ตร.ม.

ขาย บ้าน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

฿15,500,000
ฉลอง · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
January 22, 2020
3
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 247.5 ตร.ม.

ขาย บ้าน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

฿14,850,000
ฉลอง · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
January 22, 2020
3
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 247.5 ตร.ม.

ขาย บ้าน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

฿14,850,000
ฉลอง · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
January 22, 2020
3
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 247.5 ตร.ม.

ขาย บ้าน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

฿14,850,000
ฉลอง · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
January 22, 2020
3
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 247.5 ตร.ม.

ขาย บ้าน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

฿15,200,000
ฉลอง · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
January 22, 2020
3
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 247.5 ตร.ม.

ขาย บ้าน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

฿14,850,000
ฉลอง · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
January 22, 2020
2
2
1
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 184.6 ตร.ม.

ขาย บ้าน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

฿13,850,000
ฉลอง · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
January 22, 2020
3
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 247.5 ตร.ม.

ขาย บ้าน ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

฿14,850,000
ฉลอง · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
January 22, 2020
2
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 250 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿13,500,000
ถลาง · ภูเก็ต
February 6, 2019
4
4
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 400 ตร.ม.

ขายบ้าน ภูเก็ต

฿11,900,000
ภูเก็ต
February 6, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿6,200,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
February 6, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿9,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
February 6, 2019
1
1
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 140 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿3,290,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
February 6, 2019
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 136 ตร.ม.

ขายบ้าน ภูเก็ต

฿5,000,000
ภูเก็ต
February 6, 2019
2
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 140 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿4,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
February 6, 2019
3
3
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 312 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿5,400,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
February 6, 2019
7
6
5
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน ต. เทพกระษัตรี อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

฿120,000,000
เทพกระษัตรี · ถลาง · ภูเก็ต
January 17, 2020
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 136 ตร.ม.

ขายบ้าน ภูเก็ต

฿5,000,000
ภูเก็ต
April 10, 2019
3
3
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 276 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿5,300,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
3
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 267 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿15,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
3
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 196 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿3,700,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 200 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿9,700,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
April 10, 2019
4
3
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 200 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿6,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
4
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 290 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿11,700,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 256 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿4,700,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
3
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 260 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿5,700,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 144 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿2,690,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 320 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿4,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
3
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 272 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿5,500,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
5
5
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 202 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿16,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
1
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 84 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿2,200,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
4
1
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 128 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿4,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
April 10, 2019
4
4
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 400 ตร.ม.

ขายบ้าน ภูเก็ต

฿11,900,000
ภูเก็ต
April 10, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน ภูเก็ต

฿69,000,000
ภูเก็ต
April 10, 2019
2
1
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 84 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿2,200,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
3
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 85 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿6,500,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
5
5
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 1000 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿29,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
3
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 85 ตร.ม.

ขายบ้าน ถลาง ภูเก็ต

฿4,500,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
5
4
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 950 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿29,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
April 10, 2019
4
4
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 400 ตร.ม.

ขายบ้าน ภูเก็ต

฿11,900,000
ภูเก็ต
April 10, 2019
3
1
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 90 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿5,500,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
April 10, 2019
4
4
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 470 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿25,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 220 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿5,300,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
April 10, 2019
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 136 ตร.ม.

ขายบ้าน ภูเก็ต

฿5,000,000
ภูเก็ต
April 10, 2019
3
2
0
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย บ้าน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿5,800,000
ศรีสุนทร · ถลาง · ภูเก็ต
January 22, 2020