Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

บ้านมือสอง นครศรีธรรมราช

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

฿15,495,000
ท่าศาลา · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿6,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿990,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 336 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿6,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 3200 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,790,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 336 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿6,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 180 ตร.ม.

ขายบ้าน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

฿13,000,000
ท่าศาลา · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
4
4
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 400 ตร.ม.

ขายบ้าน ขนอม นครศรีธรรมราช

฿6,900,000
ขนอม · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 679 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿7,900,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,600,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 29, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿890,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,600,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,890,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

฿36,000
ทุ่งสง · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 311 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿15,200,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 94 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,990,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

฿5,000,000
ท่าศาลา · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

฿5,000,000
ท่าศาลา · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿790,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 135 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿3,900,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

฿6,000,000
ท่าศาลา · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿3,200,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿430,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿4,990,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 491 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿3,950,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 280 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿5,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 252 ตร.ม.

ขายบ้าน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

฿2,120,000
ทุ่งสง · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 232 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿4,490,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿490,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 5194 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿5,900,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 216 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 80 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿10,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
2
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 1436 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿2,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,600,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
3
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 321 ตร.ม.

ขายบ้าน ขนอม นครศรีธรรมราช

฿8,000,000
ขนอม · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,300,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,190,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
2
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 140 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,500,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
4
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 248 ตร.ม.

ขายบ้าน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

฿2,900,000
ทุ่งสง · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
3
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง · 253 ตร.ม.

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿5,600,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿19,000,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

฿2,500,000
ท่าศาลา · นครศรีธรรมราช
September 20, 2019
-
-
บ้าน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

฿1,800,000
เมืองนครศรีธรรมราช · นครศรีธรรมราช
October 11, 2019