ทาวน์โฮมในเชียงใหม่

ทาวน์โฮมในเชียงใหม่ ทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด กระจายตัวอยู่เขตเศรษฐกิจสำคัญ และพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมือง อย่างเช่นอำเภอเมือง และอำเภอสันทราย จากข้อมูล baania พบว่ามีทาวน์โฮมในเชียงใหม่จำนวน 132 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 400,000 บาท ไปจนถึง 17,000,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,515,008 บาท

ทาวน์โฮมดอยสะเก็ด

เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย

ทาวน์โฮมสันกำแพง

เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย

ทาวน์โฮมสันทราย

เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย

ทาวน์โฮมสารภี

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา