ทาวน์โฮมในสมุทรปราการ

ทาวน์โฮมในสมุทรปราการ มีจำนวนมากหลากหลายแบบ หลากหลายราคา จากข้อมูลของ Baania พบว่ามีโครงการทาวน์โฮมในสมุทรปราการจำนวน 513 โครงการ กระจุกอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ และบางพลี ซึ่งเป็นพื้นเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรม มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 420,000 บาท ไปจนถึง 15,900,000 บาท โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,043,734 บาท

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา