ทาวน์โฮมในนนทบุรี

นนทบุรี มีโครงการทาวน์โฮมอยู่จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง จากข้อมูล Baania พบว่ามีโครงการทาวน์โฮมในนนทบุรีอยู่ 758 โครงการ กระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมืองและอำเภอบางบัวทอง โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 470,000 บาท ไปจนถึง 14,950,000 บาท หรือมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,369,989 บาท

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา