ทาวน์โฮมในนครราชสีมา

ทาวน์โฮมในนครราชสีมาหรือโคราชจะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง เขตเศรษฐกิจ สถานศึกษา และพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองอย่างอำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอปากช่อง จากข้อมูล baania พบว่ามีทาวน์โฮมในนครราชสีมาจำนวน 77 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 400,000 บาท ไปจนถึง 17,900,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,311,397 บาท

ทาวน์โฮมเมืองนครราชสีมา

เปิดขาย
เปิดขาย

แผ่นดินทอง 4

ติดต่อโครงการ
เปิดขาย
เปิดขาย

แผ่นดินทอง ซิตี้ 5

ติดต่อโครงการ

ทาวน์โฮมโชคชัย

เปิดขาย

ทาวน์โฮมสูงเนิน

เปิดขาย

ทิพากรณ์ ศิริ เฟส 4

ติดต่อโครงการ
เปิดขาย

ทาวน์โฮมปากช่อง

เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา