ทาวน์โฮมมือสอง ในปทุมธานี

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

2
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 6, 2019
2
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
June 13, 2019
2
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
March 18, 2019
2
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
July 3, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
February 25, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
July 3, 2019
3
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
March 15, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,650,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 1, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
June 13, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
May 6, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿2,150,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
April 20, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
March 15, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,590,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
February 7, 2019
3
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม ต. บางพูน อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿2,500,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 19, 2020
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,750,000
บางกะดี · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 9, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,650,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
August 8, 2019
3
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,650,000
บางกะดี · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 24, 2019
2
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม ต. บางหลวง อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿1,350,000
บางหลวง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 20, 2020
-
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿1,950,000
บางกะดี · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
August 3, 2020
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿1,950,000
บางกะดี · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
August 3, 2020
3
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿1,590,000
บางกะดี · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
June 30, 2020
3
3
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿2,500,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 27, 2020
4
4
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 295 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿5,990,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 26, 2020
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 110 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿2,320,000
บางกะดี · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
August 9, 2020
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿1,999,000
บางกะดี · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 14, 2020
2
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
July 28, 2019
2
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 90 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. บ้านใหม่ อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿1,650,000
บ้านใหม่ · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
July 8, 2020
3
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม ต. บ้านใหม่ อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿2,950,000
บ้านใหม่ · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
December 11, 2019
2
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 101.2 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. บางคูวัด อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿2,350,000
บางคูวัด · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 10, 2020
2
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 101.2 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. บางคูวัด อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿2,350,000
บางคูวัด · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 10, 2020
-
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม ต. บางปรอก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿3,200,000
บางปรอก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
August 15, 2020
3
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 96 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ในโครงการ เมททาวน์ ปทุม-ติวานนท์ บางหลวง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี

฿1,490,000
บางหลวง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
November 20, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
August 12, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
March 15, 2019
2
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. บางคูวัด อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿2,300,000
บางคูวัด · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
October 7, 2020
3
3
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 150 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม หมู่บ้านภัทรนิเวศน์ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี บางคูวัด เมืองปทุมธานี

฿1,600,000
บางคูวัด · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 14, 2020
3
2
3
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

฿1,800,000
บางเดื่อ · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 27, 2020
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

฿1,590,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 26, 2020
5
4
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

฿3,500,000
บางเดื่อ · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 26, 2020
3
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

฿1,600,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 26, 2020
3
3
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 93 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ในโครงการ สิริ เพลส รังสิต ต. บ้านกลาง อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿1,990,000
บ้านกลาง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 16, 2020
5
4
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

฿3,500,000
บางเดื่อ · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
December 31, 2019
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 140 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ในโครงการ บ้านวิลล่า เจ้าพระยา ต. บ้านกลาง อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿1,690,000
บ้านกลาง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 18, 2020