ทาวน์โฮมมือสอง ในปทุมธานี

0 รายการ
2
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 6, 2019
2
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
June 13, 2019
2
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
March 18, 2019
2
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
July 3, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
February 25, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
July 3, 2019
3
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
March 15, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,650,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 1, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
June 13, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
May 6, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿2,150,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
April 20, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
March 15, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,590,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
February 7, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,750,000
บางกะดี · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
September 9, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,650,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
August 8, 2019
3
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,650,000
บางกะดี · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 24, 2019
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.
ขายทาวน์โฮม ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
฿1,999,000
บางกะดี · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 14, 2020
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม ต. หลักหก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
฿2,190,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
December 25, 2019
2
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿2,700,000
เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
July 28, 2019
2
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม ในโครงการ บ้านปทุมวดี ต. บางหลวง อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
฿1,500,000
บางหลวง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 14, 2020
3
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม ต. บ้านใหม่ อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
฿2,950,000
บ้านใหม่ · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
December 11, 2019
3
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 83 ตร.ม.
ขายทาวน์เฮ้าส์ วิลล่าเจ้าพระยา บ้านกลาง ปทุมธานี ตกแต่งพร้อมอยู่
฿1,900,000
บ้านกลาง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 15, 2020
2
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 101.2 ตร.ม.
ขายทาวน์โฮม ต. บางคูวัด อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
฿2,350,000
บางคูวัด · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
December 18, 2019
2
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 101.2 ตร.ม.
ขายทาวน์โฮม ต. บางคูวัด อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
฿2,350,000
บางคูวัด · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
December 18, 2019
2
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 76 ตร.ม.
ขายทาวน์โฮม ในโครงการ เสนาแกรนด์โอม บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
฿1,200,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
November 26, 2019
3
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 96 ตร.ม.
ขายทาวน์โฮม ในโครงการ เมททาวน์ ปทุม-ติวานนท์ บางหลวง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
฿1,490,000
บางหลวง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
November 20, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
August 12, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์โฮม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
฿1,950,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
March 15, 2019
-
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 200 ตร.ม.
ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
฿2,090,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 27, 2020
3
2
3
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.
ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
฿1,800,000
บางเดื่อ · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 27, 2020
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
฿1,590,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 26, 2020
5
4
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
฿3,500,000
บางเดื่อ · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 26, 2020
3
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
฿1,600,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 26, 2020
3
3
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 93 ตร.ม.
ขายทาวน์โฮม ในโครงการ สิริ เพลส รังสิต ต. บ้านกลาง อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
฿1,990,000
บ้านกลาง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 16, 2020
5
4
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
฿3,500,000
บางเดื่อ · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
December 31, 2019
2
1
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
฿1,500,000
บางหลวง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 26, 2020
2
3
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขาย ทาวน์โฮม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
฿3,200,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขาย ทาวน์โฮม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
฿2,350,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 26, 2020
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขาย ทาวน์โฮม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
฿2,200,000
หลักหก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 26, 2020
2
1
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
฿1,500,000
บางหลวง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
December 31, 2019
3
3
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.
ขายทาวน์เฮ้าส์ พฤกษา 46 ติวานนท์ ปทุมธานี
฿1,590,000
บ้านใหม่ · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 9, 2020
4
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์เฮ้าส์ บ้านพฤกษา 46 ติวานนท์ ปทุมธานี
฿1,650,000
บ้านใหม่ · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
เมื่อ 2 วันที่แล้ว
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง
ขายทาวน์เฮ้าส์ พฤกษา 60/1 รังสิต-บางพูน ปทุมธานี
฿1,600,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 9, 2020