Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ทาวน์โฮมมือสอง ระยอง

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

3
3
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

฿2,400,000
ทับมา · เมืองระยอง · ระยอง
January 26, 2020
2
2
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

฿1,750,000
เนินพระ · เมืองระยอง · ระยอง
January 26, 2020
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 96 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองระยอง ระยอง

฿1,290,000
เมืองระยอง · ระยอง
April 10, 2019
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 150 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองระยอง ระยอง

฿2,000,000
เมืองระยอง · ระยอง
April 10, 2019
3
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 160 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองระยอง ระยอง

฿1,200,000
เมืองระยอง · ระยอง
April 10, 2019
2
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

฿1,720,000
ทับมา · เมืองระยอง · ระยอง
January 26, 2020
2
1
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 50 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. เชิงเนิน อ. เมืองระยอง จ. ระยอง

฿1,350,000
เชิงเนิน · เมืองระยอง · ระยอง
February 12, 2020
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม บ้านค่าย ระยอง

฿1,990,000
บ้านค่าย · ระยอง
September 20, 2019
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 128 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม นิคมพัฒนา ระยอง

฿1,990,000
นิคมพัฒนา · ระยอง
September 20, 2019
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 110 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองระยอง ระยอง

฿2,390,000
เมืองระยอง · ระยอง
September 20, 2019
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม บ้านค่าย ระยอง

฿1,850,000
บ้านค่าย · ระยอง
September 20, 2019
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 80 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองระยอง ระยอง

฿1,200,000
เมืองระยอง · ระยอง
September 29, 2019
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 112 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองระยอง ระยอง

฿1,300,000
เมืองระยอง · ระยอง
September 29, 2019
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 80 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองระยอง ระยอง

฿1,200,000
เมืองระยอง · ระยอง
September 29, 2019
4
5
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 116 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองระยอง ระยอง

฿3,510,000
เมืองระยอง · ระยอง
July 18, 2019
2
3
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 71 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองระยอง ระยอง

฿1,990,000
เมืองระยอง · ระยอง
October 11, 2019
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม พาชื่น 1 ห้วยโป่ง · ห้วยโป่ง · เมืองระยอง · ระยอง

฿1,650,000
ห้วยโป่ง · เมืองระยอง · ระยอง
November 12, 2019
2
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
2
1
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม ต. เชิงเนิน อ. เมืองระยอง จ. ระยอง

฿1,350,000
เชิงเนิน · เมืองระยอง · ระยอง
February 12, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 111.2 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

฿1,190,000
ปลวกแดง · ปลวกแดง · ระยอง
November 30, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 128.8 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

฿990,000
ปลวกแดง · ปลวกแดง · ระยอง
November 30, 2020
2
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 75 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. พลา อ. บ้านฉาง จ. ระยอง

฿1,290,000
พลา · บ้านฉาง · ระยอง
March 27, 2020
2
-
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม ต. ชุมแสง อ. วังจันทร์ จ. ระยอง

฿1,390,000
ชุมแสง · วังจันทร์ · ระยอง
September 18, 2020
4
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 90 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

฿1,740,000
มาบยางพร · ปลวกแดง · ระยอง
May 5, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 112 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

฿1,190,000
เชิงเนิน · เมืองระยอง · ระยอง
November 30, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 96 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

฿4,590,000
เนินพระ · เมืองระยอง · ระยอง
November 30, 2020
2
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 100 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จ. ระยอง

฿1,490,000
บ้านฉาง · บ้านฉาง · ระยอง
November 8, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 96 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

฿949,000
แม่น้ำคู้ · ปลวกแดง · ระยอง
November 30, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 95.2 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

฿2,890,000
เนินพระ · เมืองระยอง · ระยอง
November 30, 2020
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 52 ตร.ม.

ขายทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นครึ่ง อยู่ตรงไฟแดงชากใหญ่ เชิงเนิน เมือง ระยอง

฿950,000
เชิงเนิน · เมืองระยอง · ระยอง
October 2, 2020
2
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 70 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ในโครงการ บ้านทรัพย์มณี 999 ต. แม่น้ำคู้ อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

฿1,750,000
แม่น้ำคู้ · ปลวกแดง · ระยอง
November 9, 2020
-
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 96 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

฿1,290,000
เนินพระ · เมืองระยอง · ระยอง
November 30, 2020
2
1
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 70 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ในโครงการ บ้านทรัพย์มณี 999 ต. แม่น้ำคู้ อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

฿1,100,000
แม่น้ำคู้ · ปลวกแดง · ระยอง
November 9, 2020
5
4
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์เฮาส์ 2 คูหาติดกัน 58 ตรว. ราคาคุ้มมาก โซนตัวเมืองระยอง

฿2,390,000
เนินพระ · เมืองระยอง · ระยอง
March 3, 2021