Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ทาวน์โฮมมือสอง นนทบุรี

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

4
3
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม บางกรวย นนทบุรี

฿3,850,000
บางกรวย · นนทบุรี
September 20, 2019
3
3
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿4,500,000
ท่าอิฐ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
January 26, 2020
2
3
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿3,000,000
บางรักน้อย · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 26, 2020
2
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

฿1,650,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
January 26, 2020
2
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 100 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿1,900,000
บางกระสอ · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 8, 2020
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

฿1,450,000
บางรักพัฒนา · บางบัวทอง · นนทบุรี
February 27, 2019
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม บางบัวทอง นนทบุรี

฿2,400,000
บางบัวทอง · นนทบุรี
February 27, 2019
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

฿1,550,000
พิมลราช · บางบัวทอง · นนทบุรี
February 27, 2019
3
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 132 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองนนทบุรี นนทบุรี

฿3,150,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
February 27, 2019
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

฿1,400,000
พิมลราช · บางบัวทอง · นนทบุรี
March 22, 2019
3
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 132 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองนนทบุรี นนทบุรี

฿3,150,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
March 21, 2019
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

฿1,450,000
บางรักพัฒนา · บางบัวทอง · นนทบุรี
March 22, 2019
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

฿2,150,000
บางรักพัฒนา · บางบัวทอง · นนทบุรี
January 26, 2020
4
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม บางใหญ่ นนทบุรี

฿2,300,000
บางใหญ่ · นนทบุรี
February 13, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี

฿1,290,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
February 15, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 106 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี

฿2,200,000
ท่าอิฐ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
February 15, 2019
4
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 110 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองนนทบุรี นนทบุรี

฿4,500,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
February 24, 2019
4
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 110 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองนนทบุรี นนทบุรี

฿4,500,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
February 25, 2019
3
4
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 161 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿4,500,000
บางกระสอ · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 8, 2020
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

฿1,790,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
January 26, 2020
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

฿2,200,000
ท่าทราย · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
February 25, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 132 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองนนทบุรี นนทบุรี

฿3,150,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
February 26, 2019
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี

฿1,290,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
February 25, 2019
3
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 106 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี

฿2,200,000
ท่าอิฐ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
February 25, 2019
2
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

฿2,500,000
บางรักพัฒนา · บางบัวทอง · นนทบุรี
January 26, 2020
2
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

฿2,200,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
January 26, 2020
3
2
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿3,300,000
บ้านใหม่ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
February 11, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 50 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

฿1,400,000
พิมลราช · บางบัวทอง · นนทบุรี
March 6, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 131 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

฿1,790,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
February 13, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 106 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี

฿2,200,000
ท่าอิฐ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
February 16, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 106 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี

฿2,200,000
ท่าอิฐ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
February 16, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

฿2,200,000
ท่าทราย · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
February 15, 2019
3
2
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

฿2,300,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
January 26, 2020
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

฿1,400,000
พิมลราช · บางบัวทอง · นนทบุรี
March 1, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

฿1,800,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
March 8, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 20 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

฿1,400,000
พิมลราช · บางบัวทอง · นนทบุรี
February 6, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี

฿1,290,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
February 6, 2019
3
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

฿2,650,000
มหาสวัสดิ์ · บางกรวย · นนทบุรี
January 26, 2020
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี

฿1,400,000
พิมลราช · บางบัวทอง · นนทบุรี
March 8, 2019
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้าน บัวทองธานี ทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี

฿1,800,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
March 8, 2019
3
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 131 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

฿1,790,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
March 7, 2019
4
3
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

฿1,450,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
January 26, 2020
2
-
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านบัวทองธานี ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี

฿1,800,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
March 8, 2019
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

฿4,150,000
บางสีทอง · บางกรวย · นนทบุรี
January 26, 2020
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

฿1,890,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
January 26, 2020
3
2
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

฿2,300,000
บางรักพัฒนา · บางบัวทอง · นนทบุรี
January 26, 2020