Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ทาวน์โฮมมือสอง ขอนแก่น

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 136 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม หนองเรือ ขอนแก่น

฿1,450,000
หนองเรือ · ขอนแก่น
April 10, 2019
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 85 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,300,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
3
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 250 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿6,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 60 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 119 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 110 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,600,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
3
3
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 200 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,980,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 136 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม หนองเรือ ขอนแก่น

฿1,450,000
หนองเรือ · ขอนแก่น
September 20, 2019
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,300,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 90 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,390,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
3
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 116 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,290,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 85 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,300,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 116 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
3
3
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 216 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,990,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
3
3
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 144 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
3
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 180 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,850,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
3
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 160 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,600,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 119 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
4
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 80 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,800,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
2
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 60 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
4
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 180 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,550,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 17, 2019
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
5
3
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 200 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
5
3
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 200 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 100 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,890,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
October 11, 2019
2
-
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 100 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿9,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
October 11, 2019
5
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,550,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
4
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 180 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,550,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
3
3
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 118 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. บ้านเป็ด อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น

฿2,300,000
บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
December 6, 2019
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 117 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,250,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
December 3, 2019
3
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 156 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,200,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
December 3, 2019
5
2
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,550,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
November 25, 2019
3
3
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 86 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,800,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
November 25, 2019
3
3
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 101 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,800,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
November 25, 2019
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม 2 ชั้น พร้อมอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

฿1,950,000
ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
March 12, 2020
3
2
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายทาวน์โฮม 2ชั้น พร้อมอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

฿1,950,000
ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
June 2, 2020
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 130 ตร.ม.

ขายทาวน์โฮม ต. บ้านเป็ด อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น

฿2,900,000
บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
May 3, 2021
3
2
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายบ้าน ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น ติดริมบึงแก่นนครขอนแก่น

฿4,500,000
ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
December 9, 2020
2
2
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายด่วน ทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านวังทรัพย์สิน จังหวัดขอนแก่น

฿1,200,000
บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
March 3, 2021
2
2
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 80 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม YE-03 บ้านโนนทัน โนนทัน ขนาด 20 ตรว. NONTHAN

฿2,190,000
พระลับ · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
March 16, 2021
3
3
0
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง · 100 ตร.ม.

ขาย ทาวน์โฮม YE-19 ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น บ้านโนนม่วง 25 ตร.วา Near Khonkaen Univesity

฿2,390,000
ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
March 13, 2021
3
2
1
ทาวน์โฮม
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ทาวน์โฮม ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

฿1,750,000
ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
May 18, 2021