คอนโด resale ขอนแก่น

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

Resale
โครงการ · คอนโด

เดอะ เดสตินี เอ็กซ์คลูซีฟ คอนโด

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท พิกเซลวันพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

เค.เค คอนโด

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
ไม่ทราบชื่อผู้พัฒนาโครงการ
Resale
โครงการ · คอนโด

ดิคลาสเซ่ คอนโดมิเนียม

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
หจก.รัตนโอฬาร เดเวลลอบเมนต์
Resale
โครงการ · คอนโด

เลคไซด์ คอนโดมิเนียม

เมืองเก่า · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

นอร์ธพาร์ค คอนโด บี

ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

เดอะ เบสไฮท์ มิตรภาพ ขอนแก่น

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Resale
โครงการ · คอนโด

ต้นตาล ซิตี้พลัส คอนโด

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท แฟรี่วราสิริ จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

เอสเซ็นท์ ขอนแก่น

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Resale
โครงการ · คอนโด

กันยารัตน์เลควิวล์ คอนโดมิเนียม

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท กันยารัตน์ กรุ๊ป จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

เอล ซิเอโล คอนโดมิเนียม

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท ศิริวิชญ์ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

เดอะ เกรท เรสซิเด้นซ์ คอนโดมิเนียม

บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท บุลาสิริ จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

เจริญคอนโดมิเนียม

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
ไม่ทราบชื่อผู้พัฒนาโครงการ
Resale
โครงการ · คอนโด

ฉัตรเพชร ซีไนน์ คอนโด

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
หจก. เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003
Resale
โครงการ · คอนโด

กัลปพฤกษ์ พาร์ค

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Resale
โครงการ · คอนโด

เดอะโฟกัสคอนโดมิเนียม

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Resale
โครงการ · คอนโด

ริเวนเดลล์ แอปโซลูท

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท คหการ จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

เอเวอร์เรสต์ คอนโดมิเนียม

บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท เดอะ ทีเคเอส แคปปิตอล จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

เทอเรสไวท์คอนโด

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

กัลปพฤกษ์ เลควิว

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Resale
โครงการ · คอนโด

กรีนเลคคอนโดมิเนียม

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท โฮมเมด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

พิมานเลคไซด์ คอนโด

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

ริเวนเดลล์ รีเจ้นท์

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท พีอาร์ที แฟคเตอร์ส จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

ริเวนเดลล์กรีนวิวคอนโด

ศิลา · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท พีอาร์ที แฟคเตอร์ส จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

ลักซูรี่ คอนโดมิเนียม

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท ลักซูรี่ คอนโดมิเนียม จำกัด
Resale
โครงการ · คอนโด

ริเวนเดลล์ เอสเตรญ่า

ในเมือง · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
บริษัท คหการ จำกัด

ขอนแก่น จังหวัดทางภาคอีสานของประเทศไทยที่มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าในภูมิภาค เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค มีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ๋และมีชื่อเสียงอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่าง อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสินทรัพย์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มีพื้นที่ 10,885.991 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรจำนวนมากในปี 2562 ประมาณ 1,802,872 คน โดยขอนแก่นนั้นได้ขึ้นเป็น “โมเดลการพัฒนาเมือง” เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ จึงได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น โครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้, ​โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยสถานีรถไฟขอนแก่นจะพัฒนาเป็นสถานีรถไฟยกระดับ รวมถึงโครงการรถไฟรางเบาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับการบปกครองนั้นแบ่งเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน ตั้งอยู่บนพื้นที่ของลุ่มแม่ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงทางทิศตะวันตก ในเขตของเขาภูกระดึงและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะสูงต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 100-200 เมตร มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำชีและแม่น้ำพอง

การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยหลักมาจากอุตสาหกรรม, งานกลุ่มการศึกษา และการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมฯ และเกษตรกรรม

ในส่วนการเดินทาง หากเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดขอนแก่น สามารถเดินทางสะดวก โดยระยะทางรวมประมาณ 449 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง, รถไฟ และเครื่องบิน

สภาพเศรษฐกิจในขอนแก่นมีศักยภาพสูงมาก รายได้ของคนในจังหวัดมาจากหลากหลายกลุ่มอาชีพ เพราะขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการค้าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การศึกษา และสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังมีการค้าและการบริการที่เติบโตด้วย

สำหรับอสังหาริมทรัพย์ในขอนแก่นพบว่าประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว และโครงการยอดนิยมคือ อณาสิริ มะลิวัลย์  สำหรับราคาเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ 2,869,984 บาทและราคาเฉลี่ยของทาวน์โฮมจะอยู่ที่ 2,205,000 บาท ในส่วนของราคาเฉลี่ยนคอนโดจะอยู่ที่ 1,450,906 บาท และราคาเฉลี่ยของที่ดินจะอยู่ที่ - บาท

ในด้านการท่องเที่ยวขอนแก่น มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังหลายที่ เช่น พระมหาธาตุแก่นนคร, อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์, พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง, บึงทุ่งพึงพืด และบึงแก่นนคร

อ่านเพิ่มเติม

ช่วงราคาที่ให้ความสนใจ