ขายที่ดิน ในเชียงใหม่

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

฿50,962,500
สุเทพ · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

฿70,000,000
ศรีภูมิ · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

฿22,680,000
สันกำแพง · สันกำแพง · เชียงใหม่
April 13, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. แม่เหียะ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

฿40,440,000
แม่เหียะ · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ท่าวังตาล อ. สารภี จ. เชียงใหม่

฿4,840,000
ท่าวังตาล · สารภี · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. เหมืองแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

฿5,600,000
เหมืองแก้ว · แม่ริม · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดินเปล่า ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

฿75,850,000
ท่าศาลา · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
October 8, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ยางเนิ้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่

฿15,424,500
ยางเนิ้ง · สารภี · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ห้วยทราย อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

฿1,500,000
ห้วยทราย · แม่ริม · เชียงใหม่
April 13, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่

฿15,000,000
หนองควาย · หางดง · เชียงใหม่
May 15, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. สันกำแพง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

฿15,210,000
สันกำแพง · สันกำแพง · เชียงใหม่
เมื่อ 12 วันที่แล้ว
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

฿130,200,000
ฟ้าฮ่าม · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
เมื่อ 12 วันที่แล้ว
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. แม่แตง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

฿29,000,000
แม่แตง · แม่แตง · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

฿64,000,000
แม่แรม · แม่ริม · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. บ้านแหวน อ. หางดง จ. เชียงใหม่

฿10,000
บ้านแหวน · หางดง · เชียงใหม่
April 13, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ออนกลาง อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

฿9,825,000
ออนกลาง · แม่ออน · เชียงใหม่
April 13, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ออนเหนือ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

฿3,800,000
ออนเหนือ · แม่ออน · เชียงใหม่
เมื่อ 12 วันที่แล้ว
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดินเปล่า 17 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

฿16,819,750
หนองแฝก · สารภี · เชียงใหม่
July 19, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ป่าบง อ. สารภี จ. เชียงใหม่

฿96,029,200
ป่าบง · สารภี · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. หนองป่าครั่ง อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

฿43,200,000
หนองป่าครั่ง · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
April 4, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ขี้เหล็ก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

฿40,000,000
ขี้เหล็ก · แม่ริม · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. สันผักหวาน อ. หางดง จ. เชียงใหม่

฿15,187,500
สันผักหวาน · หางดง · เชียงใหม่
April 13, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ยุหว่า อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

฿16,000,000
ยุหว่า · สันป่าตอง · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

฿16,000
ดอนแก้ว · แม่ริม · เชียงใหม่
เมื่อ 12 วันที่แล้ว
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. บวกค้าง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

฿3,600,000
บวกค้าง · สันกำแพง · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. บ้านแหวน อ. หางดง จ. เชียงใหม่

฿2,200,000
บ้านแหวน · หางดง · เชียงใหม่
เมื่อ 12 วันที่แล้ว
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

฿18,500,000
ข่วงเปา · จอมทอง · เชียงใหม่
August 27, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. บวกค้าง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

฿380,000
บวกค้าง · สันกำแพง · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ขี้เหล็ก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

฿2,500,000
ขี้เหล็ก · แม่ริม · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

฿279,650,000
สุเทพ · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. สันผีเสื้อ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

฿214,360,000
สันผีเสื้อ · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. แม่แฝก อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

฿15,000,000
แม่แฝก · สันทราย · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ออนเหนือ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่

฿6,000,000
ออนเหนือ · แม่ออน · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ป่าตัน อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

฿6,500,000
ป่าตัน · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ใกล้สถานีรถไฟ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

฿28,000,000
ท่าศาลา · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
October 8, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. สันป่ายาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

฿1,600,000
สันป่ายาง · แม่แตง · เชียงใหม่
April 13, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. สันกลาง อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

฿450,000
สันกลาง · สันป่าตอง · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดินเปล่า ซอยทานตะวัน เยื้องร้านส้มตำอุดร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

฿15,000,000
ช้างเผือก · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
October 8, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. น้ำแพร่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่

฿8,835,000
น้ำแพร่ · หางดง · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. สันป่าเปา อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

฿3,046,500
สันป่าเปา · สันทราย · เชียงใหม่
เมื่อ 12 วันที่แล้ว
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ท่าศาลา อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

฿520,000,000
ท่าศาลา · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ป่าเมี่ยง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

฿1,500,000
ป่าเมี่ยง · ดอยสะเก็ด · เชียงใหม่
May 27, 2020
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขายที่ดิน ต. ท่าศาลา อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

฿53,144,000
ท่าศาลา · เมืองเชียงใหม่ · เชียงใหม่
เมื่อ 12 วันที่แล้ว