ขายที่ดิน ในขอนแก่น

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3932 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿735,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 5058 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,370,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 400 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿600,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 524 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿990,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2800 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,312,500
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 16000 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,600,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
April 10, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 34000 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,220,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
April 10, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 4800 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿10,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
December 3, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 10031 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿18,180,825
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
November 25, 2019
5
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 6300 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿35,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
November 25, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 800 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿5,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
October 11, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2800 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,312,500
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 34000 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,220,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 16000 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,600,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 9296 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿6,972,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 29, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 10160 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,760,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3500 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,640,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1600 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿750,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 588 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,670,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 4800 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿12,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 232000 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿31,900,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 192000 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿26,400,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 512 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1716 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 4888 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿17,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1384 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿17,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 16000 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿6,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1222 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿17,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2800 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,312,500
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 16000 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿6,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3932 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿735,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 16000 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿2,600,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
July 18, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1600 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿300,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
April 10, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 4800 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿12,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
April 10, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 16000 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿6,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
April 10, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 5800 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
April 10, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 9600 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,980,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
April 10, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 588 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,670,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
April 10, 2019
5
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 6300 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿35,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
April 10, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 9912 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,026,750
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
October 11, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 6000 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿6,500,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 588 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿3,670,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3200 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿4,000,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 7712 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,400,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 660 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,550,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3780 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿700,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 9600 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿1,980,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019
-
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 524 ตร.ม.

ขายที่ดิน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

฿990,000
เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น
September 20, 2019