Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ขายที่ดิน สุราษฎร์ธานี

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 14 ไร่ 3 งาน 29 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

฿89,000,000
แม่น้ำ · เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 5 ไร่ 1 งาน 56 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

฿35,035,000
ตลิ่งงาม · เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 7 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

฿18,750,000
เกาะพะงัน · เกาะพะงัน · สุราษฎร์ธานี
January 27, 2020
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿14,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
April 3, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.25 ไร่ 0.25 งาน 0.25 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿2,205,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
April 10, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 8 ไร่ 1 งาน 74 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถนนศรีวิชัย ใกล้โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย · เมืองสุราษฎร์ธานี · สุราษฎร์ธานี

฿337,400,000
มะขามเตี้ย · เมืองสุราษฎร์ธานี · สุราษฎร์ธานี
June 16, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 71192 ไร่ 71192 งาน 71192 ตร.ว.

ขายที่ดิน ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี

฿52,800,000
ท่าโรงช้าง · พุนพิน · สุราษฎร์ธานี
September 10, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿12,500,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 17, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.45 ไร่ 0.45 งาน 0.45 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿17,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1.00 ไร่ 1.00 งาน 1.00 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿6,200,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.46 ไร่ 0.46 งาน 0.46 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿15,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.65 ไร่ 0.65 งาน 0.65 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿14,950,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1.00 ไร่ 1.00 งาน 1.00 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,725,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1.00 ไร่ 1.00 งาน 1.00 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿3,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1.41 ไร่ 1.41 งาน 1.41 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿2,700,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿54,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 17, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 7.00 ไร่ 7.00 งาน 7.00 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿28,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.65 ไร่ 0.65 งาน 0.65 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿14,950,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.81 ไร่ 0.81 งาน 0.81 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿25,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1.15 ไร่ 1.15 งาน 1.15 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿5,300,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3.13 ไร่ 3.13 งาน 3.13 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿8,500,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.65 ไร่ 0.65 งาน 0.65 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿14,950,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.65 ไร่ 0.65 งาน 0.65 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿16,250,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.90 ไร่ 0.90 งาน 0.90 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿2,500,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.97 ไร่ 0.97 งาน 0.97 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿5,300,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.90 ไร่ 0.90 งาน 0.90 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿2,700,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿16,900,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.65 ไร่ 0.65 งาน 0.65 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿16,250,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.65 ไร่ 0.65 งาน 0.65 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿14,950,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.50 ไร่ 0.50 งาน 0.50 ตร.ว.

ขายที่ดิน สุราษฎร์ธานี

฿2,500,000
สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
3
3
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.13 ไร่ 0.13 งาน 0.13 ตร.ว.

ขายที่ดิน สุราษฎร์ธานี

฿11,900,000
สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1.20 ไร่ 1.20 งาน 1.20 ตร.ว.

ขายที่ดิน สุราษฎร์ธานี

฿9,900,000
สุราษฎร์ธานี
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 4.00 ไร่ 4.00 งาน 4.00 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿60,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
October 11, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.46 ไร่ 0.46 งาน 0.46 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿15,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.50 ไร่ 0.50 งาน 0.50 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿6,800,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1.00 ไร่ 1.00 งาน 1.00 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,725,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.45 ไร่ 0.45 งาน 0.45 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿17,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.63 ไร่ 0.63 งาน 0.63 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿20,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.65 ไร่ 0.65 งาน 0.65 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿16,250,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.57 ไร่ 0.57 งาน 0.57 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿18,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.65 ไร่ 0.65 งาน 0.65 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿14,950,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.65 ไร่ 0.65 งาน 0.65 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿14,950,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2.70 ไร่ 2.70 งาน 2.70 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿33,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.58 ไร่ 0.58 งาน 0.58 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿5,500,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1.75 ไร่ 1.75 งาน 1.75 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿8,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.50 ไร่ 0.50 งาน 0.50 ตร.ว.

ขายที่ดิน สุราษฎร์ธานี

฿1,600,000
สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
400
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.25 ไร่ 0.25 งาน 0.25 ตร.ว.

ขายที่ดิน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿2,205,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019