Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ขายที่ดิน ภูเก็ต

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.61 ไร่ 0.61 งาน 0.61 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿9,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
February 6, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2.00 ไร่ 2.00 งาน 2.00 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿18,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 5.75 ไร่ 5.75 งาน 5.75 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿20,399,000
ถลาง · ภูเก็ต
April 10, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน ภูเก็ต

฿29,500,000
ภูเก็ต
April 10, 2019
4
3
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.15 ไร่ 0.15 งาน 0.15 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿54,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 90128 ไร่ 90128 งาน 90128 ตร.ว.

ขายที่ดิน ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

฿380,000,000
ศรีสุนทร · ถลาง · ภูเก็ต
September 21, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน ภูเก็ต

฿1,000,000
ภูเก็ต
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.81 ไร่ 0.81 งาน 0.81 ตร.ว.

ขายที่ดิน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿20,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
September 29, 2019
4
6
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.94 ไร่ 0.94 งาน 0.94 ตร.ว.

ขายที่ดิน ภูเก็ต

฿400,000,000
ภูเก็ต
October 11, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน ภูเก็ต

฿45,000,000
ภูเก็ต
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 7.37 ไร่ 7.37 งาน 7.37 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿10,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 5.59 ไร่ 5.59 งาน 5.59 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿15,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
September 29, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿35,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2.00 ไร่ 2.00 งาน 2.00 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿18,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
July 18, 2019
4
3
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.15 ไร่ 0.15 งาน 0.15 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿54,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2.00 ไร่ 2.00 งาน 2.00 ตร.ว.

ให้เช่าland

฿35,000,000
วิชิต · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿35,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
July 18, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 5.75 ไร่ 5.75 งาน 5.75 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿20,399,000
ถลาง · ภูเก็ต
July 18, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

฿5,900,000
ป่าคลอก · ถลาง · ภูเก็ต
January 27, 2020
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 4832 ไร่ 4832 งาน 4832 ตร.ว.

ขายที่ดิน ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

฿25,000,000
ศรีสุนทร · ถลาง · ภูเก็ต
September 14, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 8615.6 ไร่ 8615.6 งาน 8615.6 ตร.ว.

ขายที่ดิน ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต

฿80,000,000
ไม้ขาว · ถลาง · ภูเก็ต
September 14, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1068 ไร่ 1068 งาน 1068 ตร.ว.

ขายที่ดิน ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿5,340,000
ราไวย์ · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
September 14, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 37609.2 ไร่ 37609.2 งาน 37609.2 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿15,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
September 19, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2.00 ไร่ 2.00 งาน 2.00 ตร.ว.

ขายที่ดิน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿35,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
September 20, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 6.00 ไร่ 6.00 งาน 6.00 ตร.ว.

ขายที่ดิน ภูเก็ต

฿156,000,000
ภูเก็ต
September 20, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2640 ไร่ 2640 งาน 2640 ตร.ว.

ขายที่ดิน ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿65,000,000
ราไวย์ · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
September 12, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 39977.2 ไร่ 39977.2 งาน 39977.2 ตร.ว.

ขายที่ดิน ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

฿125,000,000
ศรีสุนทร · ถลาง · ภูเก็ต
September 19, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 36468 ไร่ 36468 งาน 36468 ตร.ว.

ขายที่ดิน ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

฿114,000,000
ศรีสุนทร · ถลาง · ภูเก็ต
September 19, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 73437.6 ไร่ 73437.6 งาน 73437.6 ตร.ว.

ขายที่ดิน ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

฿215,000,000
ศรีสุนทร · ถลาง · ภูเก็ต
September 19, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 37692 ไร่ 37692 งาน 37692 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿352,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
September 19, 2019
4
3
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.15 ไร่ 0.15 งาน 0.15 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿54,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
September 20, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน ภูเก็ต

฿45,000,000
ภูเก็ต
September 20, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน ภูเก็ต

฿5,500,000
ภูเก็ต
September 20, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2252 ไร่ 2252 งาน 2252 ตร.ว.

ขายที่ดิน วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿25,000,000
วิชิต · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
September 13, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3476.4 ไร่ 3476.4 งาน 3476.4 ตร.ว.

ขายที่ดิน รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿12,000,000
รัษฎา · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
September 14, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 7190 ไร่ 7190 งาน 7190 ตร.ว.

ขายที่ดิน เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿75,000,000
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
September 14, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 4832 ไร่ 4832 งาน 4832 ตร.ว.

ขายที่ดิน ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

฿25,000,000
ศรีสุนทร · ถลาง · ภูเก็ต
September 14, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 8488 ไร่ 8488 งาน 8488 ตร.ว.

ขายที่ดิน ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

฿200,000,000
ศรีสุนทร · ถลาง · ภูเก็ต
September 14, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 30216.8 ไร่ 30216.8 งาน 30216.8 ตร.ว.

ขายที่ดิน ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต

฿270,000,000
ไม้ขาว · ถลาง · ภูเก็ต
September 19, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 19922.4 ไร่ 19922.4 งาน 19922.4 ตร.ว.

ขายที่ดิน ถลาง ภูเก็ต

฿43,000,000
ถลาง · ภูเก็ต
September 19, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 39977.2 ไร่ 39977.2 งาน 39977.2 ตร.ว.

ขายที่ดิน ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

฿125,000,000
ศรีสุนทร · ถลาง · ภูเก็ต
September 19, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2669.2 ไร่ 2669.2 งาน 2669.2 ตร.ว.

ขายที่ดิน รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿25,000,000
รัษฎา · เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
September 12, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2558.8 ไร่ 2558.8 งาน 2558.8 ตร.ว.

ขายที่ดิน ภูเก็ต

฿12,000,000
ภูเก็ต
September 12, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 8948.8 ไร่ 8948.8 งาน 8948.8 ตร.ว.

ขายที่ดิน เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

฿84,000,000
เชิงทะเล · ถลาง · ภูเก็ต
September 14, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 4868 ไร่ 4868 งาน 4868 ตร.ว.

ขายที่ดินเปล่า บ้านส้อมไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ..ภูเก็ต

฿14,000,000
ไม้ขาว · ถลาง · ภูเก็ต
September 14, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.31 ไร่ 0.31 งาน 0.31 ตร.ว.

ขายที่ดิน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

฿6,000,000
เมืองภูเก็ต · ภูเก็ต
September 20, 2019