Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ขายที่ดิน ปทุมธานี

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1.44 ไร่ 1.44 งาน 1.44 ตร.ว.

ขายที่ดิน คลองหลวง ปทุมธานี

฿4,312,500
คลองหลวง · ปทุมธานี
September 20, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 100 ไร่

ที่สวย วิวดี ปทุมธานี- นครนายก ราคาถูก​ผ่อน0% ไม่มีดอกเบี้ย

฿450,000
บ้านฉาง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
May 21, 2021
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 85 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿1,700,000
คลองหนึ่ง · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

฿12,250,000
ลำลูกกา · ลำลูกกา · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่ 1 งาน 69 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿12,518,000
คลองหนึ่ง · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 50 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

฿500,000
ลำผักกูด · ธัญบุรี · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่ 1 งาน 69 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿11,380,000
คลองหนึ่ง · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน

ขาย ที่ดิน ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

฿2,200,000
บึงยี่โถ · ธัญบุรี · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน

ขาย ที่ดิน ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

฿2,200,000
บึงยี่โถ · ธัญบุรี · ปทุมธานี
December 31, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 งาน

ขาย ที่ดิน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

฿1,000,000
บึงน้ำรักษ์ · ธัญบุรี · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 108 ไร่ 62.099999999998545 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿460,000,000
คลองสี่ · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่ 1 งาน

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿4,500,000
คลองหนึ่ง · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿5,200,000
คลองห้า · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 งาน 51 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿6,000,000
คลองหนึ่ง · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿1,600,000
คลองสอง · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน 70.80000000000001 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿2,732,800
คลองสอง · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 งาน

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿2,950,000
คลองสอง · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 172 ไร่ 172 งาน 172 ตร.ว.

ขายที่ดิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี

฿1,000,000
คูคต · ลำลูกกา · ปทุมธานี
April 24, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 7 ไร่ 29 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

฿11,316,000
ประชาธิปัตย์ · ธัญบุรี · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 44 ไร่ 2 งาน 91 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

฿32,000,000
บึงกาสาม · หนองเสือ · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 90 ไร่ 42 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

฿120,000,000
ลาดสวาย · ลำลูกกา · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 13 ไร่ 2 งาน 42 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿244,890,000
คลองสอง · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 5 ไร่ 14 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

฿50,000,000
บางปรอก · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 511 ไร่ 2 งาน 28 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

฿511,570,000
ประชาธิปัตย์ · ธัญบุรี · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

฿5,500,000
คูบางหลวง · ลาดหลุมแก้ว · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3200 ไร่ 3200 งาน 3200 ตร.ว.

ขายที่ดิน ปทุมธานี

฿4,400,000
ปทุมธานี
December 13, 2018
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน 30 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

฿900,000
บึงบา · หนองเสือ · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 13 ไร่ 1 งาน 17 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿159,510,000
คลองหนึ่ง · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 ไร่ 10 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿5,000,000
คลองสาม · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 476 ไร่ 476 งาน 476 ตร.ว.

ขายที่ดิน คลองหลวง ปทุมธานี

฿2,900,000
คลองหลวง · ปทุมธานี
January 24, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน 41 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

฿2,961,000
รังสิต · ธัญบุรี · ปทุมธานี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿3,100,000
คลองสอง · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 งาน 73 ตร.ว.

ขายที่ดิน ต. บางพูน อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

฿11,900,000
บางพูน · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
March 23, 2021
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 5 ไร่ 50 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿129,000,000
คลองสี่ · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 345 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

฿897,000,000
บ้านกลาง · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 ไร่ 1 งาน 72 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

฿60,000,000
บึงยี่โถ · ธัญบุรี · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 88 ไร่ 3 งาน 38 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

฿666,337,500
หน้าไม้ · ลาดหลุมแก้ว · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 5 ไร่ 34 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

฿122,040,000
คลองสี่ · คลองหลวง · ปทุมธานี
January 27, 2020
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 400 ไร่ 400 งาน 400 ตร.ว.

ขายที่ดิน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

฿1,200,000
หน้าไม้ · ลาดหลุมแก้ว · ปทุมธานี
September 11, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 26 ไร่ 77 ตร.ว.

ขายที่ดินเปล่า รังสิต-คลอง 7 ลำผักกูด · ธัญบุรี · ปทุมธานี

฿280,000,000
ลำผักกูด · ธัญบุรี · ปทุมธานี
September 19, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 งาน 41 ตร.ว.

ขายที่ดิน แปลงสวยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

฿9,160,000
ลาดสวาย · ลำลูกกา · ปทุมธานี
March 17, 2021
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขายที่ดิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี

฿310,000,000
ประชาธิปัตย์ · ธัญบุรี · ปทุมธานี
September 15, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่ 8 ตร.ว.

ขายที่ดินเปล่า เนื้อที่ 1 ไร่ 0 งาน 8.0 ตารางวา คลองหก · คลองหลวง · ปทุมธานี

฿3,500,000
คลองหก · คลองหลวง · ปทุมธานี
September 13, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่ 1 งาน 87 ตร.ว.

ขายที่ดิน ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

฿3,522,000
คลองห้า · คลองหลวง · ปทุมธานี
May 18, 2021
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่ 10 ตร.ว.

ขายที่ดินเปล่า 1 ไร่ 10 ตร.ว. บางพูด · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี

฿8,900,000
บางพูด · เมืองปทุมธานี · ปทุมธานี
October 7, 2019