Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ขายที่ดิน นนทบุรี

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.82 ไร่ 0.82 งาน 0.82 ตร.ว.

ขายที่ดิน บางบัวทอง นนทบุรี

฿37,758,600
บางบัวทอง · นนทบุรี
September 20, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 0.09 ไร่ 0.09 งาน 0.09 ตร.ว.

ขายที่ดิน เมืองนนทบุรี นนทบุรี

฿3,500,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
September 20, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่ 3 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿14,000,000
เกาะเกร็ด · ปากเกร็ด · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย ที่ดิน ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

฿98,550,000
บางกรวย · บางกรวย · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3 งาน 43.875 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿96,285,000
บางกระสอ · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 8, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3 ไร่ 1 งาน 58.25 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿353,145,000
บางกระสอ · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 8, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 ไร่ 1 งาน 72 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

฿34,020,000
บางขุนกอง · บางกรวย · นนทบุรี
January 8, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 ไร่ 1 งาน 72 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

฿34,020,000
บางขุนกอง · บางกรวย · นนทบุรี
December 30, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน

ขาย ที่ดิน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿3,500,000
บางเขน · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน 78 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿9,790,000
ท่าทราย · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 8, 2020
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1004 ไร่ 1004 งาน 1004 ตร.ว.

ขายที่ดิน โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี

฿10,000,000
โสนลอย · บางบัวทอง · นนทบุรี
February 8, 2019
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1004 ไร่ 1004 งาน 1004 ตร.ว.

ขายที่ดิน โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี

฿10,000,000
โสนลอย · บางบัวทอง · นนทบุรี
February 8, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 39 ไร่ 3 งาน 70 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

฿179,400,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน 24.5 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿13,000,000
บางเขน · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 ไร่ 1 งาน 49 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

฿9,700,000
ไทรน้อย · ไทรน้อย · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2104 ไร่ 2104 งาน 2104 ตร.ว.

ขายที่ดิน ปากเกร็ด นนทบุรี

฿53,000,000
ปากเกร็ด · นนทบุรี
March 4, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 14 ไร่ 2 งาน 64.69999999999982 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿586,470,000
ไทรม้า · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

฿10,000,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 5 ไร่ 1 งาน 59 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

฿185,000,000
ลำโพ · บางบัวทอง · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน 4.799999999999997 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿1,500,000
บางพลับ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน 98 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿19,800,000
ตลาดขวัญ · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

฿18,000,000
บางขุนกอง · บางกรวย · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 19 ไร่ 1 งาน 58 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

฿122,188,500
ละหาร · บางบัวทอง · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน 20 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

฿720,000
ขุนศรี · ไทรน้อย · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 46 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿4,456,125,000
คลองเกลือ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 ไร่ 2 งาน 90 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

฿174,400,000
บางสีทอง · บางกรวย · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 11 ไร่ 2 งาน 69 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿466,900,000
บางตลาด · ปากเกร็ด · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 18 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿252,420,000
บ้านใหม่ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
April 3, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 28 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿2,128,000,000
บางกระสอ · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน 18 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿6,903,000
บ้านใหม่ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
April 4, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 3 ไร่ 99 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

฿120,000,000
บางสีทอง · บางกรวย · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 392 ไร่ 392 งาน 392 ตร.ว.

ขายที่ดิน บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

฿2,490,000
บางบัวทอง · บางบัวทอง · นนทบุรี
March 25, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 4 ไร่ 1 งาน 94 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿466,440,000
คลองเกลือ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 10 ไร่ 79 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿1,142,120,000
ปากเกร็ด · ปากเกร็ด · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 15624 ไร่ 15624 งาน 15624 ตร.ว.

ขายที่ดิน เมืองนนทบุรี นนทบุรี

฿508,000,000
เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
April 23, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 9 ไร่ 3 งาน 6 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿508,000,000
บางรักน้อย · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 2 ไร่ 51 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

฿42,550,000
มหาสวัสดิ์ · บางกรวย · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 7 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿896,000,000
คลองเกลือ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 8 ไร่ 2 งาน 15 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿273,216,000
บ้านใหม่ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
April 8, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 7 ไร่ 3 งาน 29 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿219,030,000
บางกระสอ · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน 92 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿16,320,000
บางเขน · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 24 ไร่ 3 งาน 57 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿398,280,000
บ้านใหม่ · ปากเกร็ด · นนทบุรี
April 3, 2019
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 46 ไร่ 9 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿644,315,000
บางตลาด · ปากเกร็ด · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 งาน 75 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿5,250,000
บางตลาด · ปากเกร็ด · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง

ขาย ที่ดิน ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

฿199,080,000
ลำโพ · บางบัวทอง · นนทบุรี
August 13, 2018
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 1 ไร่

ขาย ที่ดิน ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

฿157,500,000
ไทรม้า · เมืองนนทบุรี · นนทบุรี
January 27, 2020
-
-
0
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 4 ไร่ 3 งาน 56.59999999999991 ตร.ว.

ขาย ที่ดิน ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

฿75,000,000
บางพูด · ปากเกร็ด · นนทบุรี
January 26, 2020
-
-
ที่ดิน
เปิดขาย
มือสอง · 12400 ไร่ 12400 งาน 12400 ตร.ว.

ขายที่ดิน คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี

฿20,150,000
คลองขวาง · ไทรน้อย · นนทบุรี
January 24, 2019