คอนโดในเพชรบุรี

คอนโดในเพชรบุรี จะตั้งกระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจ เพื่อรองรับกลุ่มคนทำงาน นักลงทุน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น อำเภอชะอำและอำเภอเมืองเพชรบุรี จากข้อมูล baania พบว่ามีคอนโดในเพชรบุรีจำนวน 50 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 799,000 บาท ไปจนถึง 17,650,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4,233,088 บาท

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา