คอนโดในเชียงใหม่

คอนโดในเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่เขตเศรษฐกิจสำคัญ และสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างเช่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย จากข้อมูล baania พบว่ามีคอนโดในเชียงใหม่จำนวน 232 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 220,000 บาท ไปจนถึง 22,494,450 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,255,041 บาท

คอนโดแม่แตง

เปิดขาย

คอนโดแม่ริม

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา