คอนโดในเชียงราย

คอนโดในเชียงราย ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่เขตเศรษฐกิจสำคัญ เช่นอำเภอเมืองเชียงราย จากข้อมูล baania พบว่ามีคอนโดในเชียงรายจำนวน 11 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 850,000 บาท ไปจนถึง 2,290,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,512,728 บาท

คอนโดแม่สาย

เปิดขาย

แม่สายคอนโด

ติดต่อโครงการ

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา