คอนโดในสุราษฎร์ธานี

คอนโดในสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตเมืองแหล่งงาน และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อรองรับคนในพื้นที่และคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานในจังหวัด เช่น อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและอำเภอเกาะสมุย จากข้อมูล baania พบว่ามีคอนโดในสุราษฎร์ธานีจำนวน 12 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 700,000 บาท ไปจนถึง 4,730,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,106,667 บาท

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา