คอนโดในสมุทรสงคราม

คอนโดในสมุทรสงครามมีจำนวนน้อย จากข้อมูลของ baania พบว่ามีคอนโดในสมุทรสงครามจำนวน 1โครงการ อยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 411,000 บาท ไปจนถึง 411,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 411,000 บาท

คอนโดเมืองสมุทรสงคราม

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา