คอนโดในสงขลา

คอนโดในสงขลา จะอยู่ในเขตเมือง แหล่งงาน และสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอำเภอหาดใหญ่ จากข้อมูล baania พบว่ามีคอนโดในสงขลาจำนวน 23 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 580,000 บาท ไปจนถึง 2,900,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,679,566 บาท

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา