คอนโดในลำพูน

คอนโดในลำพูนมีจำนวนน้อย อยู่ในเขตเมืองของจังหวัดอย่างอำเภอเมืองลำพูน จากข้อมูล baania พบว่ามีคอนโดในลำพูนจำนวน 1 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 800,000 บาท ไปจนถึง 800,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 800,000 บาท

คอนโดเมืองลำพูน

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา