คอนโดในลำปาง

คอนโดในลำปางมีจำนวนน้อย อยู่ในเขตเมืองของจังหวัดอย่างอำเภอเมืองลำปาง จากข้อมูล baania พบว่ามีคอนโดในลำปางจำนวน 3 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,200,000 บาท ไปจนถึง 1,950,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,543,334 บาท

คอนโดเมืองลำปาง

เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา