คอนโดในมหาสารคาม

คอนโดในมหาสารคาม จะตั้งอยู่ในตัวเมืองและสถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างอำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัย จากข้อมูล baania พบว่ามีคอนโดในมหาสารคามจำนวน 6 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 690,000 บาท ไปจนถึง 999,999 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 760,000 บาท

คอนโดเมืองมหาสารคาม

เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย

คอนโดกันทรวิชัย

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา