คอนโดในปทุมธานี

คอนโดในปทุมธานี กระจายตัวอยู่ในหลายอำเภอ จากข้อมูล baania พบว่ามีโครงการคอนโดในปทุมธานีถึง...80 โครงการ โดยกระจายตัวอยู่ในอำเภอคลองหลวง อำเภอเมือง อำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 บาท ไปจนถึง4,200,000 บาท ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1,037,989 บาท

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา