คอนโดในนนทบุรี

คอนโดในนนทบุรีมีจำนวนมาก มีหลากหลายรูปแบบทั้งคอนโด Low rise และคอนโด high rise จากข้อมูลของ Baania พบว่านนทบุรีมีโครงการคอนโดถึง 271 โครงการ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในอำเภอเมือง และอำเภอปากเกร็ดตามแนวรถไฟฟ้า สถานที่ราชการ และเขตเศรษฐกิจ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 101,000 บาท ไปจนถึง 14,181,000 บาท โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,202,563 บาท

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา


บทความแนะนำเกี่ยวกับคอนโด