คอนโดในนครศรีธรรมราช

คอนโดในนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมืองในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและอำเภอท่าศาลา จากข้อมูล baania พบว่ามีคอนโดในนครศรีธรรมราชจำนวน 3โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 990,000 บาท ไปจนถึง 1,220,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,136,667 บาท

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา