คอนโดในนครราชสีมา

คอนโดในนครราชสีมาหรือโคราช ส่วนใหญ่จะอยู่ในอยู่ในเขตเศรษฐกิจ สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอปากช่อง จากข้อมูล baania พบว่ามีคอนโดในนครราชสีมาจำนวน 63โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 340,000 บาท ไปจนถึง 140,000,000 บาท หรือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4,815,921 บาท

คอนโดปากช่อง

เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา