คอนโดในนครปฐม

คอนโดในนครปฐม จะกระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมือง อำเภอศาลายา และอำเภอสามพราน จากข้อมูล baania พบว่ามีโครงการคอนโดในนครปฐมจำนวน 22 โครงการ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 บาท ไปจนถึง 1,800,000 บาท ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1,054,682 บาท

คอนโดเมืองนครปฐม

คอนโดพุทธมณฑล

เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย
เปิดขาย

สำรวจโครงการยอดนิยมในแต่ละช่วงราคา