Baania
จังหวัด
โครงการใหม่
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ขายคอนโดมือสอง สุราษฎร์ธานี

ผลลัพธ์การค้นหา 0 ประกาศ

1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 83 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿5,600,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
April 10, 2019
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 32 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Samui Water World มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,873,500
มะเร็ต · เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 11, 2019
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 31 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿1,200,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 54 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿3,500,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 32 ตร.ม.

ขายคอนโด ในโครงการ New Nordic Samui Water World มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,873,500
มะเร็ต · เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 11, 2019
3
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 110 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿7,800,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
July 18, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 50 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿25,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
October 11, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 54 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿3,500,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 29, 2019
2
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 118 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿5,800,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
October 11, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 45 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿3,700,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
3
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 78 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,500,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
2
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 70 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,100,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 31 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿1,300,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 31 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿1,390,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 50 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿6,435,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 83 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿5,600,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 27 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿1,200,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
2
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 68 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿3,700,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
2
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 68 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿3,650,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 62 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿3,500,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 27 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿1,200,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 50 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,725,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
2
3
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 170 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿6,405,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
7
5
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 2284 ตร.ม.

ขายคอนโด สุราษฎร์ธานี

฿15,000,000
สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
2
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 88 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿6,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 34 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,044,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 32 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿5,198,400
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 75 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿10,057,500
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
2
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 66 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿10,622,400
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 44 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿5,500,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
2
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 66 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿8,630,700
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 45 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,672,500
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 32 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿5,035,950
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 32 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,732,500
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 25 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿1,200,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 50 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿2,300,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
2
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 96 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿8,000,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
3
3
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 151 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿14,900,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 69 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿2,500,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
September 20, 2019
3
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 110 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿7,800,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
November 25, 2019
2
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,950,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
November 25, 2019
1
-
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 31 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿1,200,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
December 3, 2019
1
1
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 58 ตร.ม.

ขายคอนโด สุราษฎร์ธานี

฿4,950,000
สุราษฎร์ธานี
December 3, 2019
2
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 120 ตร.ม.

ขายคอนโด สุราษฎร์ธานี

฿10,500,000
สุราษฎร์ธานี
December 3, 2019
1
2
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 72 ตร.ม.

ขายคอนโด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

฿4,095,000
เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
December 3, 2019
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย คอนโด ในโครงการThe Bay ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

฿5,400,000
บ่อผุด · เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
January 23, 2020
2
2
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง ·

ขาย คอนโด ในโครงการChaweng Modern Villas ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

฿4,450,000
บ่อผุด · เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
January 23, 2020
1
1
0
คอนโด
เปิดขาย
มือสอง · 40.98 ตร.ม.

ขาย คอนโด ในโครงการReplay Residence & Pool Villa ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

฿3,600,000
บ่อผุด · เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี
January 23, 2020